De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?Eerste netwerkbijeenkomst 2017

Op 16 februari 2017 zijn wij met 80 mensen bij elkaar gekomen bij Abrona in Huis ter Heide. Het was een inspirerende en zinvolle bijeenkomst! Er is een start gemaakt met verschillende themanetwerken, namelijk Arbeid, Informatietoegankelijkheid, Fysieke toegankelijkheid, Onderwijs, Inclusieve gemeente en Eigen regie. Daarnaast zijn (kandidaat) Kamerleden Huub Bellemakers (GroenLinks), Joke de Kock (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) door iedereen stevig aan de tand gevoeld. Na afloop is er nog gezellig na gekletst tijdens de borrel. Een geslaagde middag!

Het verslag van deze middag volgt spoedig via de nieuwsbrief. 
 

Start nieuw project: VN Ambassadeurs aan de slag

De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio's gevormd. 

Het project 'VN Ambassadeurs aan de slag' is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
 
Download hier het persbericht in WORD en in PDF.
 
Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.

 


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl