De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


Stoere Stemmer

Over ruim drie maanden staan ze alweer voor de deur: de Tweede Kamerverkiezingen. Met de cursus Stoere Stemmer worden (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking vanaf januari 2017 wegwijs gemaakt in de wereld van politiek en het uitbrengen van je stem. Met de cursus kunnen de zij hun stemrecht gebruiken door te leren hoe je daadwerkelijk gaat stemmen. Hier vindt u meer informatie. 

 

Partijvoorzitters: hertaal jullie belangrijkste punten uit jullie verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal

Het College voor de Rechten van de Mens voert, als monitoringsinstantie onder het VN-verdrag handicap, een project uit over de toegankelijkheid van verkiezingen. Naast een onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking bij de verkiezingen van 15 maart hebben zij ook een oproep gestuurd naar partijvoorzitters van politieke partijen, mede namens de Coalitie voor Inclusie. Wij roepen hen op om de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal te 'hertalen', zodat die ook toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden. De tekst van deze oproep vindt u hier.

 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Beste coalitie - vrienden,

2016 was een belangrijk jaar: het VN verdrag voor de rechten van gehandicapten is geratificeerd en in werking getreden. De beginselen van het Verdrag, participatie, zeggenschap, gelijkheid en toegankelijkheid zijn de bouwstenen voor inclusie, en daarmee breekt ook voor de Coalitie een nieuwe fase aan, waarin we het Verdrag in kunnen zetten om inclusie te bewerkstelligen. Want inclusie vergt meer dan een verdrag.

Gelukkig gebeurt er al heel veel, in gemeenten, zorginstellingen, er wordt samengewerkt met verschillende partners. Onze donateurs en ambassadeurs spelen daarin een voortrekkersrol in en daar zijn we trots op! 

Het moeilijkste is om te zorgen dat mensen anders gaan kijken, dat ze zien wat er kan in plaats van wat er niet kan. Dat ze de hele mens tegenover zich zien en niet alleen het stukje beperking. Dat ze anders durven te denken, stereotypen los durven te laten. Dan liggen er zoveel kansen! 

In 2017 gaan we met elkaar die kansen pakken en zichtbaar maken. Daarvoor zoekt de Coalitie een nieuwe vorm, waar we op donderdagmiddag 16 februari 2017 met elkaar over gaan praten.

En de Coalitie blijft deel uitmaken van de Alliantie, die samen met andere organisaties betrokken is bij de implementatie van het Verdrag, zoals de AMvB toegankelijkheid: daarbij hebben we bereikt dat een aantal zaken beter geregeld wordt, al zijn we er nog lang niet.

Een fundamentele verandering gaat niet van de ene dag op de andere, dat is een kwestie van stap voor stap vooruit komen en soms ook compromissen sluiten. 

Genoeg om over na te denken in deze decemberdagen waarin het even rustig mag zijn. 

Ik wens iedereen op zijn of haar eigen manier goede dagen en een inclusief 2017, voor iedereen, niet alleen voor mensen met een beperking, in een hopelijk wat minder gepolariseerde wereld.

Namens het bestuur van de Stichting voor Inclusie,

Jenny Goldschmidt 

 

 

Nieuw Besluit Toegankelijkheid is een verbetering

Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn.

‘Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag’, laten de Alliantie-partners voor het VN-verdrag in een reactie weten. Afgelopen weken leverden  patiënten-, gehandicapten- en mensenrechtenorganisaties hun inbreng voor dit flink aangepaste voorstel.

Duidelijke doelen

Het eerdere concept-Besluit stuitte nog op grote kritiek omdat het veel te vrijblijvend was. Met dit nieuwe Besluit in de hand wordt duidelijker hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte toegankelijk worden gemaakt voor iedereen en in lijn met het VN-verdrag.

De stappen die daarvoor nodig zijn, staan duidelijker omschreven in het nieuwe voorstel. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Veel werk

“De uitdaging is om met dit Besluit onze samenleving écht toegankelijk te maken. Er moet veel werk worden verzet om dat te bereiken. Het Besluit biedt daarvoor houvast, met een stevige inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties”, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Downloads

  • Download hier de reactie van de Alliantie VN-verdrag op dit nieuwe Besluit Toegankelijkheid (in Word of PDF)
  • Download hier de AMvB VN-verdrag (in Word of PDF)
  • Download hier de nota van toelichting (in Word of PDF)
  • Download hier de aanbiedingsbrief bij de AMvB VN-verdrag (in Word of PDF)

VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl