De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


Geen woorden maar daden: na ratificeren komt implementeren

 
Een jaar geleden is het VN Gehandicaptenverdrag geratificeerd. Dat is een mijlpaal! Hiermee heeft de inzet voor een inclusieve samenleving een mensenrechtelijk kader gekregen en een juridische basis. Het geeft ons een instrument om inclusie vorm te geven. In de Coalitie doen we dat op verschillende manieren.
 
Ons netwerk van VN Ambassadeurs werkt aan de bewustwording op lokaal niveau en geeft aan wat nodig is om te voldoen aan de criteria van het Verdrag. In het VN Vertelpunt komen de verhalen van de mensen waar het over gaat samen en die verhalen maken zichtbaar wat er wel en niet goed gaat. Dat beeld hebben we weer nodig om straks in Genève aan het Verdragscomité te rapporteren hoe het er in Nederland voor staat.
 
Samen met onze partners in de Alliantie werken we met de overheid en met name het implementatiebureau aan de inbedding en uitvoering van het Verdrag en zorgen we dat ervaringsdeskundigheid meegenomen wordt in het proces. We monitoren wat er gebeurt en gebruiken onze kennis voor de schaduwrapportage, en we zorgen voor dialoog tussen betrokkenen en delen van kennis.
 
Er is al veel bereikt, zoals de AMvB over toegankelijkheid, maar er is veel meer te doen. Samen met alle donateurs en betrokkenen blijft de Coalitie met de themagroepen daar aan werken. Doet u met ons mee? 

 

De VN-Pluim: het VN-verdrag waarmaken


Voor het project VN-ambassadeurs aan de slag is het 1 jarig jubileum van de ratificatie de aftrap om op zoek te gaan naar wat er al wel bereikt is in het afgelopen jaar.

Ken je een voorbeeld waardoor meer mensen mee konden doen en de samenleving toegankelijker werd of iemand zich heel erg ingezet heeft om het VN-verdrag waar te maken en wat dat heeft opgeleverd? Een voorbeeld waardoor meer mensen, ondernemers, overheden, verenigingen, scholen, werkgevers en anderen geïnspireerd worden om aan de slag te gaan. Geef een VN-pluim via Twitter of Facebook met #vnpluim en deel het voorbeeld op ons Vertelpunt. http://bit.ly/2q5D5rT.

Wij verzamelen de pluimen het hele jaar zodat we elke maand kunnen laten zien waar het VN-verdrag waargemaakt wordt in Nederland onder het motto #meedoeniseenrecht en #hetkanwel!

 

Uitnodiging voor gratis evenement 'Uitgaan voor iedereen?'

Op woensdag 4 oktober a.s. organiseert Art.1 Midden Nederland i.s.m. Gemeente Amersfoort, VVV Amersfoort en Stichting Smaak het evenement 'Uitgaan voor iedereen?' in Amersfoort. Voor dit evenement willen zij u van harte uitnodigen!

Uitgaan voor iedereen?

Woensdag 4 oktober 2017, 10.00 tot 14.00 uur

St. Pieters en Bloklands Gasthuis - locatie Davidshof, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort

Tijdens dit evenement willen we specifiek ingaan op de uitdaging voor de vrijetijdssector om deze toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. We richten ons op wet- en regelgeving, ervaringen uit de praktijk en oplossingen.

'Uitgaan voor iedereen?' is erg interessant voor professionals die werken in de horeca-, festival-, sport-, evenementenbranche en gemeentefunctionarissen die in hun werk hebben te maken met de vrijetijdssector. Het programma is ook erg interessant voor functionarissen binnen gemeenten met raakvlakken op dit thema, zoals ambtenaren die zich bezig houden met bouwvoorschriften en vergunningen. Ervaringsdeskundigen met een beperking zijn bijzonder welkom, om hun inzichten te delen tijdens het evenement. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom!

Week van de Toegankelijkheid 2017

'Uitgaan voor iedereen?' vindt plaats in de landelijke week van Toegankelijkheid. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De Week van de Toegankelijkheid loopt in 2017 van 2 t/m 7 oktober. Het motto van de Week is dit jaar 'Aan tafel'. Meer informatie:http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl/

Aanmelden verplicht

Tijdens het evenement zal een lunch worden aangeboden. Daarom is aanmelding verplicht. Dat kan via deze link: http://bit.ly/2o5IB9O

Vriendelijk verzoek

Mogelijk heeft u collega's of andere mensen binnen uw netwerk voor wie dit evenement interessant kan zijn. U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen! Alvast bedankt.

We hopen u te zien op 4 oktober. Blijf ook op de hoogte via het Facebook-event Uitgaan voor iedereen?

Met vriendelijke groet,

Art.1 Midden Nederland

Kaap Hoorndreef 42 | 3563 AV Utrecht
030 – 232 86 66 | www.art1mn.nl

  


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl