Naar de startpagina

Coalitie voor Inclusie Donateurs

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties. Wilt u de Coalitie steunen bij haar werk dan kan dat middels een donateurschap per jaar of voor drie jaar. Mensen met een beperking en hun familie/netwerk kunnen zelf de hoogte van het bedrag vaststellen. Organisaties wordt naar rato de grootte van hun organisatie gevraagd om hun bijdrage vast te stellen. Als donateur ben je lid van het netwerk van de Coalitie en zijn de volgende zaken in je voordeel:

 • Vermelding op de website www.coalitievoorinclusie.nl van je organisatie/naam en logo inclusief website.
 • Mogelijkheid om je profiel in te vullen en zichtbaar te maken op de website en zo te laten zien waar jij een bijdrage levert aan de missie van de coalitie.
 • Recht om het logo/banner van de Coalitie op je eigen website te voeren, waarmee je aangeeft te werken aan een inclusieve
 • samenleving en het VN verdrag als basis te nemen voor je werk.
 • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten.
 • Toegang tot de consultatieve bijeenkomst die minimaal eenmaal per jaar wordt georganiseerd.
 • Voorrang bij andere activiteiten die georganiseerd worden.
 • Attendering op belangrijke ontwikkelingen, uitkomsten overleggen etc. Deze worden sneller dan de standaard nieuwsbrief verspreid.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan of bijdrage te leveren op bijeenkomsten rondom concrete beleidsthema's.
 • Nieuwsbrief minimaal 3 keer per jaar.

Het geld wordt gebruikt om de Coalitie goed te kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het onderhouden van diverse websites www.coalitievoorinclusie.nl en www.vnverdragwaarmaken.nl, het verzorgen van nieuwsbrieven en social media en het coördineren en aansturen van diverse activiteiten.

 • Meer lezen over het donateurschap: pdf of word.
 • Makkelijk te lezen informatie over het donateurschap: pdf of word.
 • Download het inschrijfformulier: pdf of word  

Donateur worden?

Voordelen:

 • Vermelding op de website www.coalitievoorinclusie.nl
 • Mogelijkheid om zichtbaar te maken op de website waar jij een bijdrage levert aan de missie van de coalitie.
 • Recht om het logo/banner van de Coalitie op je eigen website te voeren,
 • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten.
 • Toegang tot de consultatieve bijeenkomst
 • Voorrang bij andere activiteiten
 • Attendering op belangrijke ontwikkelingen,
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan of bijdrage te leveren op bijeenkomsten rondom concrete beleidsthema's.
 • Nieuwsbrief minimaal 3 keer per jaar.

Dit zijn onze donateurs.