Naar de startpagina

Grote letters

Heeft u moeite met de lettergrootte op de internetsite?
In uw browser kunt u de grootte van de letters zelf aanpassen.
Dit werkt in de browsers Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari op dezelfde manier: ctrl + + om te vergroten en ctrl + - om te verkleinen.

Missie

De Coalitie voor inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.