De Coalitie voor Inclusie

is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Lees meer bij Wat is De Coalitie?


Gezocht: actief twitterende vrijwilliger voor de coalitie

Wij zijn op zoek naar iemand die actief is op twitter omtrent het onderwerp inclusie en alles wat daarmee te maken heeft. Omdat het voor twitter belangrijk is elke dag te kijken wat er actueel is, zoeken wij hiervoor een vrijwilliger die dit leuk vindt om te doen of dit eigenlijk al doet en ook het coalitieaccount hierin wil meenemen.

Met het twitteraccount van de coalitie (@cvinclusie) willen we graag een goed beeld geven wat er zoal online speelt omtrent het onderwerp ‘inclusie’. Tweets van organisaties die zich bezighouden met inclusie; van mensen met een beperking over hun ervaringen; tweets over mensen met een beperking, bijv. onderzoeken of persberichten; tweets over politieke kwesties; tweets van belangenverenigingen; etcetera: al deze tweets retweeten wij. Een enkele keer schrijven wij zelf tweets.

Wij zoeken iemand uit ons netwerk die zich al bezighoudt met inclusie, die zich in wil zetten voor de coalitie, die elke dag tijd heeft om een paar momentjes social media te checken of hier sowieso al op actief is, en die zulke taken ook leuk vindt om te doen. Een vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar.

Ben of ken jij de ideale kandidaat? Mail dan naar info@coalitievoorinclusie.nl.

 

Eerste netwerkbijeenkomst 2017

Op 16 februari 2017 zijn wij met 80 mensen bij elkaar gekomen bij Abrona in Huis ter Heide. Het was een inspirerende en zinvolle bijeenkomst! Er is een start gemaakt met verschillende themanetwerken, namelijk Arbeid, Informatietoegankelijkheid, Fysieke toegankelijkheid, Onderwijs, Inclusieve gemeente en Eigen regie. Daarnaast zijn (kandidaat) Kamerleden Huub Bellemakers (GroenLinks), Joke de Kock (PvdA) en Mona Keijzer (CDA) door iedereen stevig aan de tand gevoeld. Na afloop is er nog gezellig na gekletst tijdens de borrel. Een geslaagde middag!

Het verslag van deze middag is te lezen in de februari-nieuwsbrief
 

Project VN Ambassadeurs aan de slag

De Coalitie voor Inclusie is een nieuw project gestart om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal 2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5 ambassadeursregio's gevormd. 

Het project 'VN Ambassadeurs aan de slag' is mogelijk gemaakt door PGO Support, VSB Fonds, Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Voor meer informatie of om u aan te melden als Ambassadeur kunt u contact opnemen met Heleen Hartholt via vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
 
Download hier het persbericht in WORD en in PDF.
 
Wij waarderen het zeer als u dit persbericht verspreidt in uw netwerk.

 


VN Verdrag Waarmaken

In het bereiken van haar missie, het vergroten van het draagvlak voor een inclusieve samenleving, staat de implementatie van het VN Verdrag centraal. Onder de titel: Hoe maak jij het VN verdrag waar? werkt de Coalitie aan het bevorderen van ratificatie, implementatie en monitoring. Meer weten lees alles over dit belangrijke verdrag op onze website www.vnverdragwaarmaken.nl