Naar de startpagina

Wat is De Coalitie?

De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen.
 
De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.
 
De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda’s.
 
 
Meer informatie over De Coalitie voor Inclusie vindt u hier:
  • Waar staat De Coalitie voor in het kort: Download hier de flyer.
  • Om de werkzaamheden van de Coalitie goed te laten verlopen is de Stichting Inclusie Nederland opgericht. Hier leest u meer over het bestuur van deze stichting. 
  • Om duidelijkheid te scheppen in de verhouding tussen de Stichting Inclusie Nederland en de Coalitie zijn de verschillende taken en rollen beschreven. U leest daar hier over meer. 
  • De meeste activiteiten van de Coalitie richten zich op de implementatie van het VN Verdrag. Informatie hierover is te vinden op:  www.vnverdragwaarmaken.nl

 

Missie

De Coalitie voor inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

Uitgangspunten zijn: welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.