Brief over Regeerakkoord aan formerende en oppositie-partijen

Er is bijna een nieuw regeerakkoord.
Het is nog niet bekend of, en zo ja, wat er in dit regeerakkoord staat over de positie van mensen met een levenslang en levensbrede beperking. Wel weten we dat daarover in het ’treindocument’, het concept-regeerakkoord dat Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, in de trein vergat, niets stond.

Reden voor de Coalitie om samen met Ieder(in) en 2CU een brief te schrijven aan de formerende partijen en aan de fractievoorzitters van de oppositiepartijen over wat er zeker in het regeerakkoord moet staan over mensen met een levenslange en levensbrede beperking.

Deze brief kun je hier lezen:

Brief in PDF
Brief Regeerakkoord CVI Dec 21

Brief in Word
Brief Regeerakkoord CVI Dec 21