Projecten

Onbeperkt Meedoen

Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Eigen Regie als basis

Eigen regie kunnen voeren over je eigen leven is van groot belang als je een beperking hebt. Daarom is eigen regie een van de pijlers van het VN-Verdrag. De Coalitie werkt al lang aan bewustwording over dit begrip.

Schaduwrapportage VN-Verdrag

Met de ratificatie van het VN-verdrag is de overheid verplicht iedere 4 jaar te rapporteren over de voortgang. De Coalitie voor Inclusie werkt nauw samen met de Alliantie VN verdrag bij het realiseren van een zogenaamde schaduwrapportage.

VN-ambassadeurs op de kaart!

Ruim 450 VN ambassadeurs zetten zich al dag in dag uit in om het VN-verdrag in Nederland waar te maken. Zij willen daarbij goed ondersteund worden door het bouwen van een online platform. De Coalitie gaat hier samen met veel andere organisaties mee aan de slag.