Boek ‘Eigen Regie als Basis’

We hebben een boek geschreven ter ondersteuning van het bespreekbaar maken van eigen regie. Het boek Eigen regie als basis is geschreven voor beleidsmakers en iedereen die wil weten wat Eigen Regie precies is en wat je moet doen om het in beleid op te nemen.

Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen het boek bij ons als PDF opvragen via e-mail.
Boek downloaden (komt later)

Preview van het boek: klik hier voor meer informatie en een aantal pagina’s van het boek.

Wat kunt u vinden in het boek

Verduidelijking van begrippen

Het boek biedt inzicht in het belang om eigen regie te onderscheiden van begrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht. Dit verschil is belangrijk. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat precies het tegenovergestelde gebeurt van wat je wilt bereiken.

Heel veel voorbeelden

Ervaringsverhalen van mensen waarbij eigen regie in de knel komt, en ook voorbeelden hoe je ruimte kunt geven aan eigen regie.

Juridisch perspectief

Jenny Goldschmidt  is professor-emeritus Rechten van de Mens. Ze schreef een bijdrage waarin ze eigen regie benadert vanuit juridisch perspectief. Eigen regie is een basisrecht dat vastgelegd is in het VN-verdrag Handicap. Ze schrijft  dat eigen regie ook als uitgangspunt van beleid moet worden gebruikt.

Maatschappelijk perspectief

Als we er als samenleving in slagen om eigen regie te zien, waarderen en te respecteren, dan legt dat een stevige basis voor een inclusieve hartelijke samenleving.

Boek downloaden (komt later)

Wat mensen zeggen over het boek ‘Eigen Regie als Basis.’

28-02-2022 / Goed concreet gemaakt wat eigen regie inhoudt

Super praktisch boek! Vanuit de psychologische basisbehoeften uitgewerkt wat ondersteuners/de omgeving te doen heeft om daar aan bij te dragen. Het bestaat uit een deel met een beschrijving van over onderscheid te maken tussen termen die op elkaar lijken (eigen regie, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, eigen kracht, etc). Dat lijkt misschien vervelend, maar het maakt een enorm verschil voor mensen die (vooral) afhankelijk zijn van de bereidheid om je daarin te verdiepen. Hun wereld wordt positiever, meer van henzelf, door hier aandacht aan te besteden. Het leidt tot gelijkwaardigheid en minder afhankelijk voelen van anderen. De voorbeelden zijn heel begrijpelijk. En het biedt een manier aan om jezelf te trainen hoe je gelijkwaardig met elkaar om kan gaan. Dus: verplichte kost als je echt uitvoering wilt geven aan het VN-verdrag Handicap! Waarom? omdat de begrippen eenvoudig lijken, maar het in de praktijk brengen is dat niet. Daarbij is alle hulp welkom.

Geplaatst door Margit van der Meulen, Movisie
Waardeert het boek met een 8.5 uit 10

07-02-2022 / helder en duidelijk

prima boek voor iedereen die zich met inclusie bezig houdt of zich daarop wil ontwikkelen.

Geplaatst door Nijhoff
Waardeert het boek met een 8 uit 10

Hoe zit het met je eigen regie als je ondersteuning krijgt?

Als je ondersteuning nodig hebt bij het invullen van je dagelijkse leven, ben je vaak afhankelijk van de mogelijkheden en overtuigingen van andere mensen of organisaties. Afhankelijkheid betekent niet dat je geen eigen keuzes kunt maken. Wat jij denkt, voelt, wilt en wat voor jou kwaliteit van leven is, kun je alleen zelf bepalen. Dat zal ook altijd het uitgangspunt moeten zijn van de ondersteuning die je krijgt. Ook als je het moeilijk vindt te communiceren hoe jij graag wilt leven. Eigen regie hoeft niet alleen te gaan over grote keuzes in je leven het kan ook over hele kleine dagelijkse dingen gaan.

Jij kunt niet voor een ander invullen wat eigen regie is voor die ander. (De een vindt het heel belangrijk hoe de rug afgedroogd wordt, de ander vindt het belangrijk te kunnen plannen wanneer de ondersteuning komt). Hoe de invulling van eigen regie eruit ziet in iemands leven is nooit hetzelfde. Daarom is het nodig daarover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Als je niet dagelijks te maken hebt met afhankelijkheid bij de alledaagse dingen, is het misschien moeilijk om je voor te stellen hoe het is om geen eigen regie te hebben. En ervaar je eigen regie al gauw als vanzelfsprekend. Niemand vindt het fijn als een ander jouw leven invult. Laten we dat ook niet doen bij mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning.

Als er aandacht is voor eigen regie levert dat allereerst meer welbevinden en levensgeluk op. Mensen komen meer tot hun recht, ze krijgen meer (zelf)vertrouwen, meer betrokkenheid en actieve inzet van mensen in de samenleving. Het levert financieel voordeel op omdat er samengewerkt wordt en mensen niet in een onderhandelings modus schieten maar het reële gesprek aangaan over wat er nodig is.

Voor professionals maakt aandacht voor eigen regie het werk leuker en betekenisvoller. En beleid wordt effectiever.

Als je een ondersteuningsvraag neerlegt bij een zorgaanbieder of gemeente, moeten die rekening houden met je persoonlijke situatie. Wat je zelf kunt (ofwel de mate van ‘zelfredzaamheid’) is daarbij een belangrijke vraag. Maar die vraag kan eigenlijk niet worden gesteld zonder eerst de vraag te stellen wat je belangrijk vindt in jouw eigen leven. En hoe je je eigen leven in wilt vullen (de vraag naar ‘eigen regie’).

Eigen regie is een basisrecht dat in het VN-verdrag Handicap is vastgelegd. Gemeenten moeten het als uitgangspunt van het beleid gebruiken.
Als beleidsmakers en beslissers de waarde van eigen regie zien en daarmee rekening houden in beleidskeuzes, sluit het beleid beter aan bij behoefte van mensen. Dat is goed voor de relatie.