Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd.

Rol Coalitie voor Inclusie

De Coalitie voor Inclusie heeft voor Onbeperkt Meedoen! onder andere samengewerkt met ministerie voor VWS en ZonMW door:

  • Een netwerkbijeenkomst te organiseren om te verkennen welke VN-verdrag thema’s VN-ambassadeurs en ervaringsdeskundigen noodzakelijk vinden om mee aan de slag te gaan.
  • Informatiebijeenkomsten te organiseren voor de eerste subsidieronde voor ZonMw.
  • In aansluiting op de verkenning en informatiebijeenkomsten heeft de Coalitie in opdracht van het ministerie van VWS interviews en een netwerkbijeenkomst gehouden. Over de thema’s: onderwijs, opleiding en werk voor mensen met een beperking. Daaruit volgde een inspiratiepaper. Hier staat het wordbestand van de inspiratiepaper.