Schaduwrapportage

Sinds de ratificatie van het VN verdrag Handicap controleert het VN comité in Genève of de Nederlandse Staat zich houdt aan dit verdrag en of de Staat werkt aan de voortdurende verbetering van de positie van mensen met een beperking. De schaduwrapportage speelt een belangrijke rol bij die beoordeling door het VN-comité.

Wat is de schaduwrapportage en door wie wordt het gemaakt?

De schaduwrapportage is een rapportage van Nederlandse organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte. De Alliantie VN-verdrag bestaande uit Ieder(In), MIND, Landelijk platform GGZ, Per Saldo en LFB. De Alliantie werkt hierin samen met de Coalitie voor Inclusie.

Wat staat er in de schaduwrapportage?

In de schaduwrapportage staan de dagelijkse praktijk en de ervaringen van mensen met een beperking centraal. Deze ervaringen worden ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting.

Hoe beoordeelt het VN comité of Nederland het goed doet?

Dat doen ze op basis van een aantal zaken. Allereerst het rapport dat de overheid zelf bij het comité moet indienen (binnen 2 jaar na de ratificatie). De rapportage van de toezichthouder, het College van de rechten van de mens. De Schaduwrapportage (ook wel het alternatieve rapport of de ngo-rapportage) én de lijst van vragen ook wel de list of issues. De lijst van vragen is een lijst met kritische kernvragen die ook door de Alliantie en de Coalitie wordt opgesteld. Op basis van het verslag van de overheid, het antwoord op de lijst van vragen, de interactieve dialoog en de informatie van organisaties van personen met een handicap en toezichthoudende instanties, neemt het Comité de slotopmerkingen aan. De staat moet de aanbevelingen uitvoeren.

Publicatie schaduwrapportage