Themanetwerken

Een aantal VN-ambassadeurs werkt binnen Coalitie voor Inclusie samen aan bepaalde thema’s zoals onderwijs, eigen regie en inclusieve gemeenten. In deze themanetwerken delen ze kennis en trekken ze samen op. Ze werken hierin aan handreikingen voor anderen, zodat allerlei partijen in Nederland de kennis hebben om te kunnen werken aan een echt inclusievere en toegankelijkere samenleving. Heb je vragen met betrekking tot een bepaald thema? Dan kun je hier terecht voor meer informatie. Het is ook mogelijk je aan te sluiten bij een themanetwerk.

Hieronder zie je een overzicht van de al bestaande themanetwerken. Mis je nog een themanetwerk? Dan kun je dit zelf opzetten! Stuur ons in dat geval een mailtje. Dan helpen we je graag met het opzetten van een themanetwerk. Kijk hier hoe je themanetwerk kunt opzetten!

Inclusieve Gemeenten

Dit is het netwerk die zich inzet met, voor en over inclusieve gemeenten. Een inclusieve gemeente is een plek waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn.

Inclusief Onderwijs

Dit netwerk zet zich in voor inclusief onderwijs. Een inclusieve school is een school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om te leren en zich te ontwikkelen en daarbij samen met het samenwerkingsverband de noodzakelijke ondersteuning en zorg organiseert.

Eigen regie

In het VN-verdrag voor mensen met een beperking neemt het thema ‘eigen regie’ een prominente plaats in. Het onderwerp ‘eigen regie’ gaat over dat mensen met een beperking zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten in plaats van anderen.

Festivals en evenementen

Met alle partijen in het Themanetwerk Festivals & Evenementen is hard gewerkt aan het ontwikkelen van de routekaart. De routekaart is bedoeld om festivalorganisatoren inzicht te geven in wat mensen met een beperking nodig hebben om te kunnen deelnemen aan een festival.

Toegankelijk OV

Het toegankelijk maken van het openbaar vervoer is een complexe zaak. Daarom is de Coalitie voor Inclusie recent gestart met het themanetwerk ‘toegankelijk openbaar vervoer’. Met regionale belangenbehartigers slaan we de handen ineen. Zo brengen we kennis bij elkaar en zorgen we voor goede vertegenwoordiging per regio.

Zelf een themanetwerk opzetten

Een themanetwerk is een mooie manier waarop je samen aan de slag kan gaan. Op deze pagina  leggen we uit wat een themanetwerk is, welke meerwaarde de Coalitie voor Inclusie voor jouw themanetwerk heeft en je vindt hier tips voor het opzetten en verder brengen van jouw themanetwerk.