Festivals en evenementen

Routekaart

Met alle partijen in het Themanetwerk Festivals & Evenementen is hard gewerkt aan het ontwikkelen van de routekaart. De routekaart is bedoeld om festivalorganisatoren inzicht te geven in wat mensen met een fysieke, zintuiglijke, psychische, verstandelijke en/of hoog sensitieve beperking nodig hebben om te kunnen deelnemen aan een festival. Samen hebben we handvatten ontwikkeld zodat duidelijk is hoe organisatoren hun festival toegankelijk kunnen maken en tegelijkertijd de benodigde creatieve vrijheid behouden.

De website waar de routekaart op: festivals voor iedereen

Tolk op festival

Sinds september 2019 hebben diverse festivalorganisatoren, brancheorganisaties, gemeenten, ervaringsdeskundigen met diverse typen beperking samengewerkt aan de ontwikkeling van een routekaart voor toegankelijke festivals. Marianne Dijkshoorn (specialist toegankelijkheid) en de Coalitie voor Inclusie namen het initiatief tot deze samenwerking van het Themanetwerk Festivals & Evenementen. Bij de routekaart zijn verder VNG, Ieder(In) en de LKCA betrokken. 

Voor vragen: mail naar festivalsevents@coalitievoorinclusie.nl


Toegankelijkheid bij Festivals vraagt om kennis en samenwerking

De aanwezigheid van mensen met een beperking bij festivals zorgt vaak voor vragen van zowel de organisator als de persoon in kwestie.

Marianne Dijkshoorn, auteur van ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’, nam samen met Margit van Hoeve het initiatief voor het themanetwerk Festivals & Evenementen. Dit netwerk valt onder de Coalitie voor Inclusie. De Coalitie voor Inclusie bestaat uit mensen en organisaties die samen werken aan een inclusieve samenleving.

Vrienden trekken vriend in rolstoel door modder op festival

Samen met mensen met een beperking in de breedste zin van het woord (denk aan rolstoelgebruikers, mensen die slecht ter been zijn en mensen met een visuele en/of auditieve beperking) en organisaties uit de festivalbranche wordt er op een constructieve wijze nagedacht hoe iedereen gelijkwaardig een festival kan beleven. We brengen beide kanten bij elkaar, wat past er bij het festival, hoe kan er het beste gecommuniceerd worden, wat zijn de benodigde basisvoorzieningen en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van een organisator?

Nederland loopt ten opzichte van de omringende landen achter op het gebied van toegankelijkheid. Nederland is wel een vooruitstrevend land als het gaat om evenementen en veiligheid. We gaan met dit netwerk samen kijken naar de behoeften en de mogelijkheden op het gebied van festival toegankelijkheid.

Bij het netwerk zijn op dit moment de volgende organisaties aangesloten: VNPF, Mojo, De Feestfabriek Alles Komt Goed, Faul Productions, Friendly Fire, Event Safety Institute, Welkom Toegankelijkheid & Evenementen en Ieder(in).

De ervaringsdeskundigen en achterban zijn: Marianne Dijkshoorn, Linda van der Zijden, Pauline Gransier, Paul van Mil, Wouter Bolier en Kennly Vink, Crit Theunissen en Margit van Hoeve

Voor meer informatie: festivalsevents@coalitievoorinclusie.nl 


De toegankelijkheid bij festivals verschilt van die van gebouwen. Dit komt doordat mensen met een beperking naar een festival komen met een doel: een artiest of spreker zien. Daarvoor hebben zij wel een plek in het publiek nodig. Daarnaast willen zij net als ieder ander gebruik kunnen maken van de ter plekke aangeboden catering.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap vraagt erom dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij, en dus ook aan festivals. 

Mensen met een beperking zijn er altijd en overal en onder alle omstandigheden. Het veiligheidsplan vraagt hierdoor om extra aandacht want mensen een beperking evacueren zich over het algemeen minder snel dat een valide bezoeker. Doordat wij op de hoogte zijn van wet en regelgeving, zullen wij ook lobbyen voor aanpassing van wetgeving waardoor mensen met een beperking niet in de knel komen.

Tot slot kent een festival ook haar grenzen qua toegankelijkheid. Voorbeeld hiervan is dat festivalorganisatoren een geleidehond toestaan, alleen zij wijzen de baas wel op het dierenwelzijn i.v.m. licht, geluid en de mensenmenigte dat de focus van de hond weghaalt. Een ander voorbeeld is dat zij niet een individueel persoon van het festivalterrein kunnen laten gaan voor speciaal dieet-voedsel, als het aangeboden voorstel niet naar behoefte is.

Rolstoelrijder wordt opgetild op festival in menigte

Met het themanetwerk Festivals en Evenementen  betrekken we alle aspecten van toegankelijkheid van festivals en evenementen. Ons doel is te komen tot inclusie op festivals. In dit themanetwerk zitten zowel mensen met een beperking als mensen uit de festivalbranche.  Op basis van gedeelde kennis kijken we naar hoe je de toegankelijkheid bij een festival nu verandert op een manier waardoor het voldoet aan de wensen van mensen met een beperking en het tegelijkertijd niet te veel geld kost. De routekaart voor toegankelijke festivals legt een belangrijke basis voor onze ambitie. Op deze website Festivals voor iedereen kun je de routekaart downloaden.


Margit van Hoeve

margitvanhoeve@gmail.com

Margit is de moeder van Pauline Gransier, een zeer onafhankelijke dochter met een lichamelijke beperking. Zelf de regie hebben over haar leven is van wezenlijk belang voor haar dochter, zoals het zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer om bij haar afspraken te komen.

Margit heeft het initiatief genomen om met ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en wetenschappers het visiedocument ‘Eigen regie als basis’ te schrijven.

Marianne Dijkshoorn

marianne@geenbeperkingmeer.nl

Marianne is een evenementen-organisator in hart en nieren die zich door haar beperking (ze is slecht ter been) is gaan verdiepen in toegankelijkheid en veiligheid bij evenementen voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord.

Ze bracht het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ uit waarin zij praktische tips deelt over hoe toegankelijkheid zonder al te veel moeite en kosten kan worden geïmplementeerd bij evenementen en festivals. Dit met als doel dat iedereen zich welkom voelt bij en kan deelnemen aan evenementen en festivals.