Inclusieve Gemeenten

Een inclusieve gemeente is een plek waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de gewone arbeidsmarkt, gewone clubs en verenigingen, of in de buurt is in zo’n gemeentevanzelfsprekend. Iedereen kan een gewaardeerde rol vervullen en een bijdrage leveren op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten. Mensen voelen zich geaccepteerd en horen erbij. Iedereen is immers anders. Doordat kinderen vanaf het begin met elkaar opgroeien leren zij al jong met verschillen omgaan. Zo’n gemeente wordt actief vormgegeven  door gelijk beginnen te werkenaan wat je in de toekomst wilt bereiken.

Speel je met de gedachte actief aan de slag te gaan met het thema ‘inclusieve gemeente’? Zoek je een manier om te beginnen? Wil je in jouw gemeente werk maken van het VN-verdrag Handicap? Je bent van harte welkom op de bijeenkomsten van het themanetwerk Inclusieve Gemeenten. Het netwerk organiseert landelijke én regionale bijeenkomsten.

Achtergrond

Het netwerk Inclusieve gemeenten is ontstaan op de grote landelijke netwerkdag van de Coalitie voor Inclusie op 16 februari 2017. In een levendige dialoog wisselden twintig inwoners, politici, ambtenaren die werken bij een gemeente, wetenschappers en ondernemers met elkaar van gedachten over de vraag wat we eigenlijk verstaan onder de term  ‘inclusieve gemeente’. Andere vragen die aan bod kwamen waren: ‘Hoe kunnen we toewerken naar een inclusieve gemeente?’, ‘Hoe kun je leren van hoe andere gemeenten dat doen?’ en ‘Hoe kan ik mijn gemeente hiervoor warm maken en enthousiasmeren?’. We willen bij elkaar komen om met elkaar kennis uit te wisselen, met elkaar van gedachten te wisselen over hoe een inclusieve gemeente eruit kan zien, om tools en inzichten te ontwikkelen, onze vragen bij elkaar neer te leggen en te beantwoorden en om daarbij te leren van mooie voorbeelden van elkaar.

Expeditie Inclusieve Gemeenten 

Er zijn vanaf die 16e februari 2017 verschillende bijeenkomsten geweest. Op 11 april 2017 is er een stakeholdersmap gemaakt en is er door een groepje een document voor de lokale verkiezingsprogramma’s opgesteld. Op 18 mei 2017 werd er een route uitgestippeld om tot een inclusieve gemeente te komen en werden er en matchcentrum met een landkaart van inclusieve gemeenten en een inclusie stage gemaakt. Op 2 juli 2018 was de netwerkdag in Utrecht met o.a. een design thinking-sessie om vraagstukken samen op te pakken.

Op 24 juni 2019 waren we als netwerk te gast in het gemeentehuis in Goes. Hier hebben we o.a. met elkaar durf te vragen-sessies gehouden     .

Fryske Netwurk Sirkel

Op 31 Oktober 2019 is in de provincie Friesland de Fryske Netwurk Sirkel gestart, een netwerk van Friese inwoners, organisaties en gemeenten die met elkaar samenwerken om elkaar te inspireren.
Ze delen kennis en ervaringen tijdens themabijeenkomsten over inclusie in hun eigen  gemeente. Jaarlijks komt het netwerk bij elkaar om te kijken welke inclusie stappen er gezet kunnen worden.