Zelf een themanetwerk opzetten

Samen aan de slag op het gebied van inclusie, hoe doe je dat? Een themanetwerk is een mooie manier waarop je samen aan de slag kan gaan. Op deze pagina  leggen we uit wat een themanetwerk is, welke meerwaarde de Coalitie voor Inclusie voor jouw themanetwerk heeft en je vindt hier tips voor het opzetten en verder brengen van jouw themanetwerk.

Wat is een themanetwerk?

Zoals de naam al aangeeft, is een themanetwerk een verband waarin een groep mensen samen werken aan inclusie over een bepaald onderwerp. Dit kunnen allerlei soorten thema’s zijn zoals, sport, openbaar vervoer, onderwijs of festivals en evenementen. In een themanetwerk zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd die van belang zijn om samen een verandering of beweging in de praktijk te realiseren.

Wie zit er in een themanetwerk?

Wie er in een themanetwerk zit, is afhankelijk van het thema. Het is belangrijk om op jouw thema te kijken wie er allemaal nodig zijn aan tafel. Allereerst zijn natuurlijk VN-ambassadeurs/ ervaringsdeskundigen betrokken, maar ook (vertegenwoordigers van) belangenorganisaties, bedrijven, professionals, kennisinstellingen, gemeenten of andere relevante betrokkenen. Nodig zelf actief mensen uit die belangrijk zijn voor jouw themanetwerk.

Themanetwerken: lokaal, regionaal en landelijk

Een themanetwerk kan landelijk, regionaal en lokaal zijn. Deze themanetwerken zijn zelfstandige netwerken, maar de verbinding tussen de netwerken kan de inclusieve beweging nóg sterker maken! Daarom zet de Coalitie voor Inclusie zich in voor de landelijke themanetwerken en om de verbinding tussen netwerken te faciliteren.

Op landelijk gebied is de Coalitie voor Inclusie zelf actief betrokken in themanetwerken en zit de Coalitie aan verschillende overlegtafels. Daar betrekt de Coalitie netwerkleden direct bij. Daarnaast kunnen regionale en lokale netwerken hun overstijgende vraagstukken agenderen bij de Coalitie voor Inclusie, zodat de Coalitie daar op landelijk gebied mee aan de slag kan. Zo is er een belangrijke wisselwerking tussen de themanetwerken.

Onder de vlag van Coalitie van Inclusie

De Coalitie van Inclusie kan je als volgt helpen bij het opzetten van een eigen themanetwerk.     Het begint allereerst bij een knelpunt of vraag van een persoon of organisatie over een bepaald onderwerp. Vanuit een onafhankelijke positie kan de Coalitie voor Inclusie vervolgens mensen en partijen bij elkaar  brengen om vanuit gelijkwaardigheid een gesprek te beginnen. De kracht van de Coalitie is dat we een groot netwerk hebben en dat ruim 450 VN-ambassadeurs actief bezig zijn op het terrein van inclusie. Ook op eigen initiatief zetten wij ons met veel energie in om met de netwerkaanpak mensen en organisaties te verbinden in de beweging naar een inclusieve samenleving.

Wat kan de Coalitie betekenen voor jouw themanetwerk?

Door jouw themanetwerk onder de vlag van de Coalitie te positioneren, kun je veel voordeel behalen en jouw effectiviteit middels het themanetwerk vergroten. De Coalitie heeft voor jou meerwaarde op de volgende gebieden:

 • Inzetten en verbinden van VN-ambassadeurs
 • Expertise op het gebied van themanetwerken en inclusie
 • Kennis van het VN-verdrag
 • Groot netwerk (landelijk, a. met VNG, IederIn, etc.)
 • Goede voorbeelden (zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden)
 • Publiciteit

Op landelijk gebied is de Coalitie voor Inclusie actief in de rol van voorzitter en initiatiefnemer op diverse themanetwerken. Ben jij op regionaal of lokaal niveau bezig met een thema? Dan kan de Coalitie als partner helpen om samen te zoeken wat er nodig is om jouw themanetwerk groter te maken.

Tips voor het opzetten van een themanetwerk

 1. Concreet thema: hoe concreter het thema, hoe meer mensen en organisaties zich kunnen verbinden aan het thema. Het thema ‘vrije tijd’ is bijvoorbeeld erg breed, terwijl ‘themanetwerk toegankelijke musea’
 2. Ga na wat er nodig is: kijk wat nodig is om jouw thema verder te brengen. Bij het ene themanetwerk is bijvoorbeeld een routekaart heel helpend, terwijl het andere netwerk veel meer gebaat is bij het goed organiseren van ervaringsdeskundigheid.
 3. Doel/ambitie: formuleer van tevoren een helder doel of heldere      ambitie en toets deze bij alle betrokkenen in het themanetwerk. Dit is een belangrijke stap, omdat je samen bepaalt wat je precies gaat doen.
 4. Verbinden: laat de personen uit jouw netwerk hun zich verbinden aan het onderwerp. Zo heb je samen een gemeenschappelijk uitgangspunt waaruit jullie werken en waarmee      de deelnemers van het themanetwerk ook hun verbinding aan het themanetwerk invulling geven.
 5. Maak een kerngroep: als je een themanetwerk met veel mensen hebt, is het belangrijk om een kerngroep te vormen die zowel op inhoud als op proces voorwerk doet. Hierdoor kan je gericht aan de slag met alle netwerkleden en kun je de anderen ook dingen voorleggen. Zorg ervoor dat de kerngroep een opzet maakt, maar dat er genoeg ruimte is voor ideeën en invulling van de andere netwerkleden.
 6. Benut talenten: iedere persoon heeft eigen talenten. Door deze talenten (bijv. schrijven, vormgeven, IT-vaardigheden, etc.) in te zetten, kun je veel bereiken met weinig middelen. Daarnaast wordt het plezier van mensen groter omdat ze hun kwaliteiten kunnen inzetten.
 7. Faciliteer samenwerking: om goed te kunnen samenwerken, is bijvoorbeeld het inrichten van een gedeelde online omgeving voor berichten of documenten belangrijk. Zorg ervoor dat iedereen hier toegang toe heeft en dat je duidelijke spelregels maakt over hoe je hiermee omgaat.
 8. Neem de tijd: veranderingen kosten tijd. Wees je ervan bewust dat je verschillende stappen moet doorlopen om tot een verandering of bruikbaar product te komen. Ook omdat veel mensen in jouw themanetwerk dit op vrijwillige basis zullen doen. Bespreek de verwachtingen met alle betrokkenen, zodat de verwachtingen van allen hetzelfde zijn.
 9. Communicatie: om de verschillende partijen te blijven betrekken in het themanetwerk, is het handig om te kijken welke manier van communiceren aansluit bij de netwerkleden om iedereen goed op de hoogte en daarmee betrokken te houden. Denk aan een nieuwsbrief, periodieke telefonische afspraak, vergadering, sociale media of andere vormen van communiceren.

Vragen of contact?

Heb je vragen of wil je sparren over jouw (initiatief voor een) themanetwerk? Neem dan contact op met de Coalitie voor Inclusie via info@coalitievoorinclusie.nl