Kiezen zonder hulp van anderen

02 februari 2018

Op woensdag  31 januari testten mensen met een visuele beperking bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtzienden en blinden, in Den Haag een mogelijkheid om zonder tussenkomst van anderen te stemmen. De belangstelling was groot. De testers waren enthousiast.

Hoe? 

Over het stembiljet wordt een mal gelegd. Voelbare cijfers op de mal duiden de verschillende politieke partijen aan. De voelbare rondjes markeren de in te kleuren vakjes voor de diverse kandidaten. Op de tast kunnen blinden en slechtzienden zelf ontdekken welk vakje hoort bij de kandidaat waarop zij hun stem willen uitbrengen.

De reacties zijn zeer positief. Ik mocht het zelf proberen en vond deze manier van stemmen ideaal.

Grote belangstelling

Niet alleen Hagenaren maar ook kiesgerechtigden met een visuele beperking uit omliggende gemeenten, zoals Delft en Rotterdam, bezochten de bijeenkomst. Er waren zelfs mensen uit Arnhem. Twee uur op je beurt wachten werd zonder morren geaccepteerd. Het is duidelijk dat zelfstandig stemmen voor visueel gehandicapten écht belangrijk is.

Vervolg

Initiatiefneemster voor dit project is Marije Talstra, fractievertegenwoordigster van de PvdA van de  gemeente Den Haag. Zij wil graag dat mensen zelfstandig kunnen stemmen. De gemeenteraad zal de uitkomsten van de Try -Out op korte termijn bespreken en besluit zo snel mogelijk  of zij deze vorm van stemmen in de gemeente Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wil invoeren.

Marijke Osinga

Neemt jouw gemeente ook initiatieven om stemmen voor mensen met een beperking mogelijk te maken? Laat het weten via VN Vertelpunt of post en bericht op onze onze facebookpagina.