VN-ambassadeur: ‘Een goede (blinde) ervaring bij FC Utrecht’

Een ode op de blindentribune

Kijken met je oren
Bij slecht zicht
Dat is meer dan horen
Het is het zichtbare gedicht

Bij slecht zicht
Werk je op gevoel
Het is het zichtbare gedicht
Het maakt andere zintuigen tot doel

Werk je op gevoel
Je moet blind zichtbaar maken
Het maakt andere zintuigen tot doel
En je blijft waken

Je moet blind zichtbaar maken
Kijken met je oren
En je blijft waken
Dat is meer dan horen

Gerrit van de Berkt schreef dit na zijn bezoek aan onderstaande wedstrijd.

 

FC Utrecht -Ajax vanaf tribune voor mensen met handicap

Als je FC Utrecht – Ajax zegt denk je aan de tweestrijd tussen de supporters
met gevechten in woord en daad. Ik heb op de blindentribune gezeten en heb
het spreekkoor niet gehoord die ik ’s avonds op de televisie hoorde.
En hierop wil ik als VN ambassadeur voor de mensenrechten van mensen met
een beperking reageren.

Eenheid en integratie

De pers ziet en hoort het liefst de sensatie van de width=
tweestrijd , en niet de eenheid van de integratie van de mensen met een
beperking. Men reageert met muziek als de koning in een duur hotel een
aangepast toilet in gebruik neemt, maar laat heel weinig de sociale
toegankelijkheid horen en zien die geboden wordt bij de wedstrijden zoals ik
die heb beleefd deze zondagmiddag.

Mijn vrouw en ik waren op zoek naar vak U
in stadion Galgenwaard en liepen per ongeluk verkeerd en kwamen terecht in
vak V, deze is speciaal ingericht voor rolstoelen op een wijze zodat bij wijze
van spreken iemands laatste wens om te sterven in het stadion zou kunnen
worden uitgevoerd in het sterfbed.

Compliment

Maar daarvoor is te weinig aandacht in
onze digitale wereld vol tweestrijd. Ik wil dan ook FC Utrecht en stadion
Galgenwaard een compliment maken voor de wijze waarop ze de wet op het
VN verdrag van de mensenrechten voor de mensen met een beperking tracht
uit te voeren in zijn eenvoud. Ik hoop dan ook dat de pers en overheid een
voorbeeld neemt aan de wijze waarop je de sociale integratie van ieder mens
in deze ingewikkelde maatschappij zichtbaar kan maken.

 

Gerrit van de Berkt doneerde deze ode niet alleen als blog, hij gaf hem ook door aan ons VN-vertelpunt. Bij het VN-vertelpunt kan iedereen die ook een goede ervaring heeft met meedoen in de samenleving, of juist een slechte ervaring waar iets beter kan, zijn verhaal kwijt. Dat kan ook een ervaring zijn die je van iemand om je heen hoorde.

Alle verhalen worden gebruikt voor een onderzoeksrapport aan Verenigde Naties. Dat gaat over hoe Nederland er voor staat. Juist als het gaat om de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen die op een of andere manier met een beperking te maken hebben. Dus geef graag door wat goed gaat en beter moet via www.vnvertelpunt.nl!