Wij samen in taal

31 mei 2018 – Gerrit van de Berkt

Introductie

VN-ambassadeur Gerrit van de Berkt heft een lichte verstandelijke beperking en deelt met enige regelmaat zijn visie op inclusie met de lezers van de ambassadeursblogs. Deze keer gaat zijn column over de Nederlandse Taal.

Wanneer wordt ABN algemeen bruikbaar Nederlands?

Dan krijgt iedereen evenveel kans.

Het lijkt er op of iedereen aan aandacht wint,

Als hij of zij een nieuw woord uitvindt.

Lukt het niet in normaal,

Dan doen we het digitaal.

Steeds meer zie je vervuiling van onze taal. Mensen gebruiken woorden die voor henzelf heel gewoon zijn. Maar begrijpt de ander het eigenlijk wel?

Spraakverwarring

Ik was zondag in de kerk bij een nabespreking van een preek van een student theologie. Ik kreeg de smaak te pakken, want zij sprak vanuit de taal, die voor haar als zakenvrouw gebruikelijk was. Zij vroeg waarom er nog meer gebeden kon worden. Ik vroeg om gebruikelijke taal. Gelijk werd ik door veel mensen in de hoek van de verstandelijk beperkten gezet. Tijdens de nabespreking kreeg ik weinig aanhang voor mijn stelling, omdat iedereen zijn of haar eigen taal sprak. Zo was er zelfs iemand die een nieuw woord bedacht ter plekke. We verstonden elkaar niet of begrepen elkaar niet.

Met een kluitje in het riet

Ik werd met een kluitje in het riet gestuurd met de belofte dat ik bij een “wij samen dienst” (een kerkdienst waarin aansluiting bij mensen met een verstandelijke beperking gezocht wordt) haar preek mocht inkijken. Maar is niet iedere dienst voor ons samen?

Herken je het verhaal van Gerrit. Ervaar je dat je door ingewikkeld taalgebruik niet begrijpt waar anderen het over hebben? Voel je je weleens buitengesloten, omdat mensen geen makkelijke taal spreken? Deel jouw ervaring op het VN Vertelpunt en laat anderen zien hoe belangrijk het is, dat we allemaal begrijpelijk Nederlands spreken.