Coalitie voor Inclusie

Wat is de Coalitie?

De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van en een platform voor mensen en partijen die samen streven naar een inclusieve samenleving.

Samenwerking

De kracht van de Coalitie voor Inclusie is om vanuit onze onafhankelijke rol dwarsverbanden te leggen tussen initiatieven, individuen en organisaties

ANBI

De stichting inclusie Nederland, die de Coalitie faciliteert, is een algemeen nut beogende instelling en heeft een erkende ANBI status.