ANBI

Stichting Inclusie Nederland is de rechtspersoon voor de Coalitie voor Inclusie.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling en heeft een erkende ANBI status.

Naam van de organisatie

Stichting Inclusie Nederland

RSIN-nummer

819068299

KvK nummer

24431105

Contactgegevens

Kreiel 4A 5513NW
Wintelre
Email: info@coalitievoorinclusie.nl

Bankrekening: IBAN –  NL23 RABO 0145232891

Doelstelling van de stichting

De stichting faciliteert de Coalitie voor Inclusie.
De Coalitie voor Inclusie is een beweging voor en van mensen met en zonder een beperking en organisaties die samen bouwen aan een inclusieve samenleving.
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is een bron van inspiratie en een kader om te handelen.
De Coalitie functioneert als een vrij en open netwerk.

Statuten

Klik hier voor de actuele statuten van Stichting Inclusie Nederland dd 12 mei 2020.

Beleidsplan

Het bestuur heeft het beleidsplan 2024-2026 voor de Coalitie vastgesteld.
Klik hier voor het beleidsplan 2024-2026

Jaarrekening

De stichting stelt jaarlijks een jaarrekening op.

Klik hier voor de jaarrekening 2023.
Klik hier voor de jaarrekening 2022.
Klik hier voor de jaarrekening 2021.
Klik hier voor de jaarrekening 2020.
Klik hier voor de jaarrekening 2019.

Samenstelling bestuur

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd.

De leden van het dagelijks bestuur zijn:
Mevrouw Patty van Belle (voorzitter)
Mevrouw Margit van Hoeve (secretaris)
De heer Rob in ‘t Zand (penningmeester)

Algemene bestuursleden zijn:
Mevrouw Ruth Deddens
De heer Branko Hagen

Organisatie

Ondersteuning van het stichting bestuur en de Coalitie voor Inclusie wordt ingevuld met coördinatie en communicatie op zzp-basis.