Vergroot contrast Tekstgrootte

Informatieverzamelpunt VN-verdrag Handicap

In het informatieverzamelpunt vind je allerlei handreikingen, materialen, ervaringskennis en andere nuttige informatie over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit verdrag draagt bij aan het realiseren van een inclusieve samenleving, waarin iedereen er toe doet en iedereen kan meedoen.

Coalitie voor Inclusie