Wat is de Coalitie voor Inclusie?

De Coalitie voor Inclusie is een netwerk van en een platform voor mensen en partijen die samen streven naar een inclusieve samenleving. Wij willen een samenleving waarin de talenten en kwaliteiten van iedereen ertoe doen. Wij willen een samenleving waarin de omgeving zo is ingericht dat iedereen er ook toe kán doen. Want volgens ons heeft iedereen talenten, ongeacht beperking, en iedereen heeft een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Niets over ons, zonder ons

Wij vinden het belangrijk dat beleid voor mensen met een beperking tot stand komt met mensen met een beperking zelf. Mensen met een beperking kunnen met hun levenservaring zelf wijzen op de belemmeringen die zij ervaren om maatschappelijk gelijkwaardig deel te nemen. Hun wensen en behoeften bieden basis voor verbeteringen van beleid. Zij brengen eigen oplossingen in en/of kunnen beoordelen of bedachte oplossingen voor hen werken. Deze unieke ervaringskennis van mensen met een beperking is volgens het verdrag noodzakelijk in de hele beleidscyclus. Dus van idee voor nieuw beleid tot en met evaluatie van de uitvoering ervan. Wat weer kan vragen om aangepast beleid.

Sluit je aan

Om tot een inclusieve samenleving te komen, hebben we dus jouw hulp nodig! Misschien heb jij zelf een beperking. Of misschien werk je met of voor mensen met een beperking. Dan weet jij precies waar iemand die een beperking heeft tegenaan loopt en kan de Coalitie voor Inclusie jouw kennis en ervaring goed gebruiken.

Bij ons is er niemand die je vertelt wat je moet doen. Jij beslist zelf op welke manier je wilt werken aan een inclusieve samenleving. En je gaat zelf op zoek naar de mensen en organisaties die je daarbij kunnen helpen. In onze coalitie kun je bij anderen terecht voor kennis en advies over hoe je je ervaringsdeskundigheid kunt inzetten. Je kunt hier ook met anderen in optrekken.

Je kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Zet je als VN-ambassadeur in voor het waarmaken van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap in jouw omgeving of sluit je aan bij een van onze themanetwerken. Maar het kan ook allemaal als je dat wilt.

Samen zorgen we voor een inclusieve samenleving!

Beleidsplan

Stichting Inclusie Nederland faciliteert de Coalitie voor Inclusie. Het bestuur van de stichting heeft een ambitiedocument als beleidsplan 2021-2022 voor de Coalitie vastgesteld. Lees het ambitiedocument via deze link.