Eerste stap gezet: het Bestuursakkoord toegankelijk OV

Vervoerders en overheden hebben met elkaar het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV getekend, om samen maatregelen te nemen om het openbaar vervoer in Nederland toegankelijker te maken. Hier zijn maanden van lobbyen, vergaderen, input verzamelen en overleggen aan vooraf gegaan. Zijn we 100% blij met het eindresultaat? Dat niet, maar we zien dit als een belangrijke stap vooruit naar een toegankelijk OV voor iédereen.

Inhoud Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV

Dit akkoord bevat goede elementen om de toegankelijkheid van het OV te vergroten. Het akkoord beschrijft onder andere maatregelen voor het verbeteren van:

  • Toegankelijkheid van bus-, tram- en metrohaltes
  • Toegankelijke toiletten in treinen en op stations
  • Toegankelijkheid van lijnbussen, buurtbussen en nieuwe vormen van OV
  • Reisassistentie voor wie dat nodig heeft,óók als er in principe een zelfstandig toegankelijke reis mogelijk is. En op termijn een maximale aanmeldtijd van één uur.
  • Actuele en toegankelijke informatie voor reizigers als er een probleem is met de toegankelijkheid van OV-voorzieningen zoals stations, perrons en liften.

Partijen en overheid ondertekenen bestuursakkoord toegankelijk OV

Lichtpuntjes in het bestuursakkoord OV

Dat er komende jaren nog veel meer stappen gezet moeten worden, dat is heel duidelijk. Het is daarom belangrijk dat het bestuursakkoord OV er is. Alle partijen die een rol hebben bij toegankelijkheid hebben afgesproken gezamenlijk werk te maken van die toegankelijkheid en dit te doen samen met de ervaringsdeskundigen. Zo staat er in het bestuursakkoord dat er regionale uitvoerplannen moeten komen. Die regionale uitvoeringsplannen moeten de vervoerders samen met ervaringsdeskundigen gaan maken. Dat is een grote stap. Het onderwerp is onder de aandacht en mensen om wie het gaat, krijgen een rol.

Problemen benoemd in begeleidende brief aan de Tweede Kamer

Het bestuursakkoord komt op een moment dat er flinke problemen zijn met toegankelijkheid op het spoor. Er is een toename in langdurige liftstoringen. Personeelstekorten hebben invloed op de betrouwbaarheid van de reisassistentie en veel perrons (meer dan de helft van alle stations) zijn niet meer op de juiste hoogte. Daardoor is er geen zelfstandige instap mogelijk. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer zijn deze problemen op ons verzoek  benoemd. Daarnaast is opgenomen: Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers, ook als zij een beperking hebben, zoveel mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het ov. Ik streef er daarom naar om er samen met medeoverheden en vervoerders voor te zorgen dat het openbaar vervoer in 2040 toegankelijk is conform het VN-verdrag Handicap.”

Inzet ervaringsdeskundigen in het proces

Onmisbaar in dit hele proces was de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Ieder heeft vanuit zijn of haar eigen expertise en ervaring een hele waardevolle bijdrage geleverd om bewustwording te creëren en om de noodzaak van aanpassingen in het OV zichtbaar te maken. We zijn trots en blij met de inzet vanuit het themanetwerk toegankelijk openbaar vervoer.

Alle betrokkenen en ervaringsdeskundigen bij de totstandkoming bestuursakkoord toegankelijk OV

En nu verder!

Er is in het bestuursakkoord OV afgesproken dat er regelmatig over dit onderwerp en de voortgang gesproken gaat worden. Mét ervaringsdeskundigen! De Coalitie kan hier een belangrijke rol in spelen. We zien dit bestuursakkoord OV als een startpunt waarin belangrijke openingen zijn gekomen en we gaan er met z’n allen tegen aan om ons uiteindelijke doel te bereiken: toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen!