Festivals
voor
iedereen!

De Coalitie voor Inclusie stelt kennis en tools beschikbaar voor organisatoren om zo festivals en evenementen voor iedereen toegankelijk te maken!

Toegankelijkheid

Het themanetwerk Festivals en Evenementen voor toegankelijkheid van de Coalitie voor Inclusie streeft naar festivals en evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hiermee richten wij ons in hoofdzaak op evenementenorganisatoren door kennis te delen, in gesprek en op zoek te gaan naar mogelijkheden. Op deze site vind je concrete informatie waarmee je als organisator aan de slag kan gaan. Maar ook uitleg waarom die aanpassingen behulpzaam zijn. Dat biedt ruimte om goed aan te sluiten bij de stijl van het festival.

Toegankelijkheid vraagt van álle betrokken partijen kennis over wat er nodig is en hoe je dat doet. Niet alleen festivalorganisatoren, maar ook gemeenten en festivalgangers met een beperking hebben een rol in het toegankelijk maken van festivals. Het thema-netwerk speelt hierin een verbindende rol.

Belangrijke punten

Organisator

Voor het toegankelijk maken van festivals bestaat geen eenduidige aanpak of vaste checklist.
Ieder festival heeft een eigen stijl en toegankelijkheid die daar meebeweegt.

Gemeenten

Lokale overheden hebben er belang bij dat inclusie vorm krijgt in hun gemeente. Onder inclusie verstaan wij dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen.

Bezoeker

Bezoekers kunnen bijdragen aan de bewustwording van de andere partijen. Ieders input is daarbij van belang. Juist de input van ervaringsdeskundigen. Zijn er nog verbeterpunten?
Neem contact op met de evenementenorganisatie.

Snel van Start

Toegankelijkheid verdient aandacht en goed doordacht te zijn.
Wij hebben een aantal snelle tips op een rijtje gezet waar je nu al mee
aan de slag kunt! Al voor je een plan hebt gemaakt boek je vooruitgang.

Download de routekaart

De routekaart is een handreiking voor organisatoren. Ook gemeenten, veiligheidsorganisaties en festivalgangers kunnen hierin informatie vinden. De routekaart bevat belangrijke informatie voor het toegankelijk maken van festivals voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of mentale beperking.