Organisatoren

Als organisator van een festival wil je zoveel mogelijk mensen uit jouw beoogde doelgroep ontvangen. Muziek is voor iedereen toegankelijk en hierdoor zijn er onder andere rolstoelgebruikende rockliefhebbers, R&B fans met een auditieve beperking, mensen met visuele beperking die van dance genieten en mensen met een verstandelijke beperking die van klassieke muziek houden. Zij willen net als ieder ander met vrienden naar festivals. Mensen met een beperking hebben daarvoor enkele faciliteiten nodig waarmee zij zo zelfstandig mogelijk een festival kunnen beleven.

Voor het toegankelijk maken van festivals bestaat geen eenduidige aanpak of een allesomvattende checklist, omdat festivals een eigen signatuur hebben. Ieder festival heeft een eigen grootte, doelgroep, crowd movement, veiligheidsrisico’s en toegankelijkheid die daarbij meebeweegt. Mensen met een verschillend type beperking hebben een eigen behoefte aan toegankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een zichtplaats, niet iedere bezoeker heeft behoefte aan een plaats op het kijkplatform (ook wel bekend als het rolstoelplatform).

De routekaart beschrijft verschillende faciliteiten voor toegankelijkheid en houdt rekening met de organisatorische uitdagingen van alle productiefases van een festival. Hierbij is gedacht aan: bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking en/of mensen met een chronische ziekte.

Het Themanetwerk Festivals en Evenementen heeft samen met diverse (ervarings)deskundigen met een andere beperking en organisatoren de wensen en mogelijkheden van toegankelijkheid in kaart gebracht. De routekaart schetst hiermee een basis voor toegankelijkheid. De pagina: ‘nadere verdieping’ is een aanvulling op de routekaart voor meer informatie. Toegankelijkheid bij festivals blijft maatwerk.

Raadpleeg bij elke productie van een festival de routekaart opnieuw. Daarnaast is het zeer raadzaam om alle maatregelen over toegankelijkheid tijdig te laten toetsen door een organisatie die daarin gespecialiseerd is. Deze organisaties weten wat er nodig is aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking en bijbehorende veiligheid.

Het kader van de routekaart is de volwassen doelgroep. Voor festivals en evenementen waar (ook) kinderen komen, kan de routekaart inspiratie bieden. Echter zijn er voor de doelgroep kinderen ook aanvullende faciliteiten nodig, die niet in deze routekaart zijn opgenomen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld faciliteiten voor liggende verzorging.

Download de routekaart

De routekaart is een handreiking voor organisatoren. Ook gemeenten, veiligheidsorganisaties en festivalgangers kunnen hierin informatie vinden. De routekaart bevat belangrijke informatie voor het toegankelijk maken van festivals voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of mentale beperking.

Zelfscan toegankelijke festivals en evenementen

afbeelding bij zelfscan toegankelijke festivals en evenementen met alle symbolen

Met de zelfscan krijg je als organisator laagdrempelig inzicht in de toegankelijkheid van jouw festival of evenement en krijg je praktische tips hoe je de toegankelijkheid kunt verbeteren. Je kan ervoor kiezen om na de scan een rapportje met jouw antwoorden en de tips te ontvangen. De zelfscan is in 5 minuten in te vullen en is bruikbaar voor organisatoren van kleine, middelgrote en grote evenementen.


De scan is gratis in te vullen via de link: https://festival.ongehinderd.nl/

Initiatiefnemers
De zelfscan is ontwikkeld vanuit samenwerking tussen de Coalitie voor Inclusie, Ongehinderd, ESI, toegankelijkheidsexpert Marianne Dijkshoorn, ervaringsdeskundigen waaronder Annebelle de Groot, met feedback uit de festivalsector.