Webversie

Welkom op de webversie van de Routekaart Toegankelijke festivals. De routekaart geeft inzicht voor het organiseren van toegankelijke festivals en evenementen. Deze routekaart kan door organisatoren gebruikt worden bij alle fases en keuzes die bij het festival horen.
De routekaart is ook beschikbaar als interactieve pdf en tekstbestand.

Iedereen deelt op een festival de liefde voor de muziek, cultuur en de beleving hiervan. Hierin is iedereen gelijk. Inclusie is de norm, daarom willen organisatoren ervoor zorgen dat de festivals ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Organisatoren willen dat toegankelijkheid goed aansluit bij de behoefte van mensen met een beperking en past bij hun festival. Dit vraagt om samenwerking met (ervarings)deskundigen, gemeenten en organisatoren.

Een goed toegankelijk festival levert winst op voor iedereen. Bezoekersaantallen stijgen, de waardering voor het festival neemt toe en het levert positieve mond tot mond reclame op. Festivalbezoekers met een beperking voelen zich welkom.

Voor inzicht bij het organiseren van faciliteiten rondom toegankelijkheid bij festivals is deze routekaart opgesteld. Deze routekaart kan door organisatoren gebruikt worden bij alle fases en keuzes die bij het festival horen. Een eenduidige aanpak of vaste checklist bestaat niet. Ieder festival heeft een eigen signatuur. Extra aandacht voor toegankelijkheid is nodig voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking en/of mensen met een chronische ziekte.

Het Themanetwerk Festivals en Evenementen van de Coalitie voor Inclusie faciliteert de samenwerking tussen: festivalorganisatoren, brancheverenigingen, gemeenten, kennisinstituten, belangenorganisaties en (ervarings)deskundigen met een verschillend type beperking. Door uitwisseling van kennis en ervaring van alle partijen, is deze routekaart ontwikkeld.

De routekaart richt zich op festivals met een volwassen doelgroep. Deze routekaart gaat niet over concerten in evenementenlocaties, theater, musea of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Door de enorme diversiteit in aanbod in de vrijetijdssector hebben wij een de keuze gemaakt voor een duidelijk kader. Andere vormen van vrijetijdbesteding kunnen zeker aan de slag met de inhoud van de routekaart. Uiteraard staan we open om vragen die verder gaan dan dit kader te beantwoorden en dit mogelijk in de toekomst met input van verschillende professionals uit te breiden.

De routekaart richt zich op festivals die in de buitenlucht plaatsvinden. Voor de omvang en plaatsing van een kijkplatform bij concerten in gebouwen (binnen) gelden andere mogelijkheden als het gaat om wettelijke kaders omtrent capaciteit, vluchten en brandveiligheid. Daarnaast speelt de geboekte act ook een rol in het bepalen/goedkeuren van de inrichting van de zaal, het kijkplatform hoort hier ook bij.

Het Themanetwerk Festivals en Evenementen is gestart vanuit de Coalitie voor Inclusie en Marianne Dijkshoorn, adviseur toegankelijkheid en auteur van het boek ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’. Alle deelnemende organisaties en personen nemen vrijwillig deel aan deze samenwerking. Het doel van de routekaart is dat mensen met een beperking en/of een chronische ziekte op voet van gelijkheid met anderen kunnen deelnemen aan activiteiten van de culturele sector zoals is vastgelegd in Artikel 30 van het VN-verdrag Handicap.

De kerngroep (ervarings)deskundigen van het Themanetwerk Festivals en Evenementen is beschikbaar voor vragen via dit e-mailadres: info@coalitievoorinclusie.nl

1. Toegankelijkheids-afspraken bij festivals

Beschrijf in de plannen vanaf het begin de toegankelijkheid van het festival. Bij elk festival zijn er afspraken nodig over het gebruik van faciliteiten en voorzieningen. Lees meer over toegankelijkheids-afspraken bij festivals

2. Communicatie over toegankelijkheid

Communicatie over toegankelijkheid voorafgaand aan een festival is noodzakelijk om een keuze te kunnen maken of je het festival kan bezoeken. Lees meer over communicatie over toegankelijkheid

3. Productie van het festival

Neem toegankelijkheid direct mee bij de start van de productie van het festival. Zo heb je meer mogelijkheden om toegankelijkheid te creëren en voorkom je extra kosten achteraf. Lees meer over de productie van het festival

4. Festivalterrein

Een goede basisinrichting is in ieder geval rolstoeltoegankelijk. In dit hoofdstuk staan de basale aanpassingen voor een toegankelijk festivalterrein. Lees meer over het festivalterrein

5. Festivalbeleving

Festivalbezoekers met een beperking voelen zich welkom en onderdeel van het festival als er merkbaar rekening met hen is gehouden. Lees meer over festivalbeleving

Nadere verdieping

Toegankelijkheid blijft maatwerk en is anders bij elk festival. Raadpleeg bij elke productie van een festival deze routekaart opnieuw.

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.