Communicatie over toegankelijkheid

Communicatie over toegankelijkheid voorafgaand aan een festival is noodzakelijk om een keuze te kunnen maken of je het festival kan bezoeken. Je moet weten wat er op het gebied van toegankelijkheid is geregeld voordat je een ticket kan kopen. In dit hoofdstuk lichten wij dit toe. Later in de routekaart gaan we verder in op de communicatie tijdens het festival zelf.

2.1 Website

Mensen die voornemens zijn een festival te bezoeken, zullen net als ieder ander voor praktische informatie beginnen met een bezoek aan de website. Om ervoor te zorgen dat de informatie op de website voor iedereen leesbaar is, is het raadzaam om na te gaan of de website toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking. De criteria voor toegankelijke websites zijn te vinden in de zogenaamde Web Content Accessibility Guidelines [zie “wcag” in bronnenlijst].

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ondertiteling in video’s;
 • pagina’s met een voorleesfunctie;
 • pictogrammen voor beeldend en begrijpelijk lezen;
 • voldoende contrast tussen tekst en achtergrond;
 • alt teksten met een omschrijving van de afbeelding; Alt-tekst staat voor alternatieve tekst, dit is de tekst die je invult bij een afbeelding [zie “alt tekst” in bronnenlijst];
 • tekst die gelezen kan worden met spraak- en/of vergrotingssoftware.

2.2 Contact met de organisatie

Op welke manieren is de organisatie bereikbaar voor specifieke vragen over toegankelijkheid? Met een gericht e-mailadres is communicatie het meest privacy bestendig. Let op: info@ is voor e-mail over toegankelijkheidsvragen te algemeen en AVG-gevoelig. E-mail is voor mensen met een visuele-, auditieve- en motorische beperking een goed toegankelijk contactmiddel.

In het contact met de organisatie helpt het volgende:

 • medewerkers die vragen in behandeling nemen, zijn op de hoogte van de (on)mogelijkheden op het gebied van toegankelijkheid;
 • de bezoeker kan met de organisatie over specifieke behoeften overleggen om zo samen tot een mogelijke oplossing te komen;
 • medewerkers leggen in de communicatie de focus op wat de bezoeker nodig heeft en niet op de beperking. Op deze manier kan de organisatie, rekening houdend met de privacy, anticiperen op de wensen en behoeften van bezoekers;
 • medewerkers proberen geen vragen te stellen over de medische aard van de beperking(en) en vragen alleen naar het gebruik van hulpmiddelen.

2.3 De manier van aanspreken/bejegening

Onder een beperking verstaan wij iets persoonlijks, wat je bij je geboorte of later in je leven hebt gekregen. Een handicap is iets wat de maatschappij creëert en daardoor wordt iemand met een beperking extra belemmerd. Gebruik bij alle communicatie, zowel intern als extern, telkens eenduidige termen voor mensen met een beperking. Vermijd termen die als kwetsend worden ervaren door mensen met een beperking en hun ondersteuners.

Gebruik liever niet:

 • gehandicapte/invalide/mindervalide;
 • rolstoeler/rolstoelgebonden;
 • doventolk;
 • begeleider;
 • blindengeleidehond;
 • invaliden/mindervalide toilet/parkeerplaats (ook liever geen afkorting: MIVA).

Gebruik liever:

 • mensen/personen met een beperking/handicap;
 • rolstoelgebruiker;
 • tolk Nederlandse Gebarentaal;
 • ondersteuner;
 • hulphond/assistentiehond;
 • aangepaste parkeerplaats/gehandicaptenparkeerplaats;
 • rolstoeltoegankelijk toilet.

2.4 Beslissing tot bezoek

Iedereen maakt op basis van de beschikbare informatie een keuze om het festival te bezoeken. Veel mensen met een beperking hebben om die keuze te kunnen maken extra informatie over toegankelijkheid nodig. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk informatie over mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van toegankelijkheid voorafgaand aan de ticketverkoop te vermelden en bereikbaar te zijn voor vragen.

Bronnenlijst

 • WCAG. Web Content Accessibility Guidelines: www.wcag.nl
 • Alt-tekst staat voor alternatieve tekst. Dit is de tekst die je invult bij een afbeelding. Alt-teksten worden ingevuld als titel van een afbeelding en geven een samenvatting van wat er te zien is op de afbeelding.

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.