Festivalterrein

Een goede basisinrichting is in ieder geval rolstoeltoegankelijk. In dit hoofdstuk staan de basale aanpassingen voor een toegankelijk festivalterrein.

4.1 De basis van een festivalterrein

Fysieke toegankelijkheid

Voor mensen met een beperking is het prettig om zoveel mogelijk fysieke obstakels bij de toegang tot- en inrichting van het festivalterrein te voorkomen. In-, door- en (nood)uitgangen moeten drempelvrij zijn met een minimale breedte van 90 centimeter, ook bij vluchtroutes! De ervaring is dat de maatvoering in de wettelijke richtlijn te smal is voor een elektrische rolstoel. Hoogteverschillen: verschillen in hoogte van meer dan 2 centimeter zijn al snel voor rolstoelgebruikers onneembaar.

Wees alert op hoogteverschillen bij:

 • kabels en kabelgoten;
 • toegang naar het rolstoeltoegankelijke toilet;
 • toegang tot het kijkplatform;
 • VIP deck;
 • vluchtroutes.

Maak zo nodig een goede, veilige toe- en doorgang met een ramp/hellingbaan of kabelgoot. Markeer duidelijk de hoogteverschillen voor mensen met een visuele beperking.

Verlichting en zichtbaarheid:

Bezoekers met een visuele beperking hebben baat bij goede zichtbaarheid. Zorg in de avonduren voor extra verlichting zodat toiletten, EHBO en uitgang makkelijk te vinden zijn.

Bewegwijzering:

Bewegwijzering heeft het juiste contrast, lettergrootte en bijvoorbeeld symbolen en/of pictogrammen ondersteunen bezoekers met een visuele beperking [zie “bewegwijzering” in bronnenlijst].

4.2 Uitgankelijkheid bij calamiteiten

Neem de evacuatie van mensen met verschillende type beperking nadrukkelijk op in het veiligheidsplan. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk het terrein zelfstandig en veilig kunnen verlaten. Het is van belang dat de communicatie zowel hoorbaar én zichtbaar is. Door de verplaatsing van een grote massa bij een evacuatie zijn mensen met een beperking kwetsbaar.

Waarborg de veiligheid van al je bezoekers op de volgende manieren:

 • communiceer bij calamiteiten naar alle bezoekers via gesproken taal en beeld over wat er van hen wordt verwacht;
 • iedere bezoeker moet de communicatie kunnen volgen. Een bezoeker met een auditieve beperking zal niet altijd snel (genoeg) kunnen anticiperen op de omgeroepen boodschap. Iemand met een visuele beperking mist snel zichtbare boodschappen. Gebruik daarom altijd beide opties bij evacuatie;
 • denk na over het evacueren van de mensen op het kijkplatform;
 • maak duidelijk waar de nooduitgangen zich bevinden en maak het duidelijk als deze niet rolstoeltoegankelijk zijn;
 • maak alle vluchtroutes toegankelijk tot aan de veilige plaats;
 • toegankelijke vluchtroutes moeten drempelvrij zijn en bij voorkeur minimaal 90 centimeter [zie “toegankelijke vluchtroutes” in bronnenlijst] breed i.v.m. (zelfstandig) vluchten bij rolstoelgebruik;
 • bepaal welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor de evacuatie van mensen met een beperking en andere mensen die de veiligheidsinstructies niet (kunnen) opvolgen.

4.3 Communicatie op het terrein

Op een festivalterrein is veel communicatie nodig. Daarvoor zijn de volgende toegankelijkheidsfacetten nodig:

 • gebruik waar mogelijk tekst, pictogrammen, illustraties, spraak en een tolk Gebarentaal;
 • bij afbeeldingen met bijvoorbeeld instructies of bewegwijzering gebruik je zoveel mogelijk contrasterende kleuren;
 • let op de samenhang tussen beeld en taal (tekst). Gebruik relevante afbeeldingen en/of pictogrammen om je tekst te ondersteunen of te versterken;
 • waarschuw bij ingangen van area’s of de stage voor het licht van een stroboscoop of laser. Deze lichteffecten kunnen bij sommige mensen een epileptische aanval opwekken. Zij moeten daarom weten of dit soort licht aanwezig is en waar dit gebruikt wordt, zodat zij dit indien nodig kunnen ontwijken.

Bronnenlijst

 • Bewegwijzering. Inclusieve bewegwijzering: www.inclusiefpubliceren.nl
 • Toegankelijke vluchtroutes. De 90 centimeter wijkt af van de wettelijke norm uit de BGBOP (artikel 3.34 lid 2) waarbij ten minste één vluchtroute minimaal 85 centimeter moet zijn. De afwijking heeft te maken met de breedte van (elektrische) rolstoelen met diverse afmetingen hebben tussen de 60-85 centimeter.

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.