Nadere verdieping

Tot slot

Toegankelijkheid blijft maatwerk en is anders bij elk festival. Raadpleeg bij elke productie van een festival deze routekaart opnieuw. Daarnaast is het zeer raadzaam om alle maatregelen over toegankelijkheid tijdig te laten toetsen door een organisatie die daarin gespecialiseerd is en die kennis heeft van evenementenorganisatie. Deze organisaties weten wat er nodig is aan toegankelijkheid, kennen leveranciers met de juiste faciliteiten en hebben kennis van veiligheid bij festivals zodat mensen met een divers type beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen genieten.

In het hoofdstuk nadere verdieping staat meer informatie en inspiratie over toegankelijkheid bij festivals. Het is een aanrader om al deze bronnen te lezen.

We willen benadrukken:
Toegankelijkheid bij ieder festival staat voor gastvrijheid, veiligheid, duidelijke communicatie, transparantie en autonome keuze. Toegankelijkheid is meer dan kennis alleen en verdient alle aandacht.

Gebruiksvoorwaarden

Het Themanetwerk Festivals en Evenementen stimuleert meer toegankelijke festivals door het beschikbaar stellen van de routekaart. De routekaart is primair gericht op organisatoren van festivals met een volwassen doelgroep.

Echter niets mag op welke wijze dan ook uit de routekaart gedeeld worden met derden, worden verveelvoudigd door (foto)kopieën of gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kernteam van het Themanetwerk Festivals en Evenementen. Bij verwijzing naar de routekaart zijn de richtlijnen voor bronvermelding van toepassing. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de routekaart bij elke download als origineel van de website wordt gehaald. De routekaart is te downloaden via www.coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/

De kerngroep (ervarings)deskundigen van het Themanetwerk Festivals en Evenementen is beschikbaar voor vragen via dit e-mailadres: info@coalitievoorinclusie.nl

Nadere verdieping

Deze routekaart geeft een basis over wat er nodig is voor een toegankelijk festival. Voor verdere oriëntatie op het gebied van toegankelijkheid is het raadzaam onderstaande bronnen te raadplegen:

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.