Productie van het festival

Neem toegankelijkheid direct mee bij de start van de productie van het festival. Zo heb je meer mogelijkheden om toegankelijkheid te creëren en voorkom je extra kosten achteraf. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er in ieder geval nodig is.

3.1 Ticketverkoop

Festivalbezoekers met een beperking hebben vaak veel vragen over de ticketverkoop om hun keuze tot bezoek te kunnen maken.

Vragen zoals:

 • moet ik een regulier of een speciaal ticket voor mijzelf kopen?
 • moet ik aantonen dat dit speciale ticket nodig is i.v.m. mijn beperking en zo ja, hoe?
 • kan ik voor een ondersteuner een (ander) ticket kopen, bijvoorbeeld met een kortingstarief?

3.2 Bereikbaarheid

Festivalbezoekers die gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een rolstoel, rollator of krukken, komen net als iedere andere bezoeker op verschillende manieren naar het festivalterrein. Bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, een (aangepaste) auto of met een (rolstoel) taxi.

De volgende informatie over de bereikbaarheid van het festival is hiervoor belangrijk:

 • pendelbus: zijn de haltes en de bussen toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een hulpmiddel?
 • parkeerplaats: zorg voor meerdere parkeerplaatsen met voldoende ruimte naast en achter de auto, zodat een rolstoelgebruiker gemakkelijk in- en uit kan stappen;
 • kiss and ride: zorg voor plekken waar aangepast (taxi)vervoer de ruimte heeft naast en/of achter de auto om iemand af te zetten en/of op te halen;
 • fietsenstalling: maak dichtbij de ingang ruimte voor het parkeren van aangepaste fietsen zoals driewielfietsen of bakfietsen.

3.3 Aanwezige faciliteiten en voorzieningen

Het aantal faciliteiten en tickets afstemmen

Voorkom overbodig werk en kosten door af te stemmen welke en hoeveel faciliteiten ingezet kunnen worden om bezoekers te ondersteunen. Vraag aan bezoekers welke faciliteiten iemand nodig heeft tijdens of na het kopen van een ticket. Stem hier het aantal faciliteiten op af. Niet iedere bezoeker die gebruikt maakt van een rolstoel, heeft een aangepast toilet nodig en kan bijvoorbeeld een korte afstand zelf naar het toilet lopen. Vraag dus goed naar de behoeften van jouw bezoekers.

Bereikbaarheid rolstoeltoegankelijke toiletten:

Noodzakelijke faciliteiten en voorzieningen zoals een rolstoeltoegankelijk toilet en EHBO zijn op het festivalterrein binnen redelijke afstand van elkaar en via looppaden met een stevige ondergrond zonder obstakels bereikbaar. Reserveer rolstoeltoegankelijke toiletten tijdig.

Bij plaatsing van een rolstoeltoegankelijk toilet zijn de volgende zaken van belang:

 • plaats rolstoeltoegankelijke toiletten op verschillende plekken op het festivalterrein;
 • toegankelijkheid: het aangepaste toilet heeft bij een drempel hoger dan 2 centimeter een drempelloze en stroeve hellingbaan/ramp van bijvoorbeeld traanplaat naar de ingang nodig. De hellingbaan/ramp heeft een hellingsgraad van maximaal 15 graden. Het is wenselijk dat de ramp een horizontaal gedeelte heeft voor de toiletdeur omdat een deur lastig te openen is vanuit een hellende situatie.

Bruikbaarheid rolstoeltoegankelijke toiletten:

Een toilet dat niet aan de juiste specificaties voldoet, is onbruikbaar voor de meeste rolstoelgebruikers. Om te kunnen verplaatsen vanuit de rolstoel naar de toiletpot en omgekeerd moet de positie van het toilet minstens aan de volgende belangrijke specificaties voldoen:

 • de toiletpot staat in de lengterichting tegenover de deuropening;
 • het toilet heeft een opstelplaats voor een rolstoel naast de toiletpot;
 • toiletbeugels aan weerszijden van de toiletpot op de goede hoogte en met de juiste lengte;
 • de deur opent naar buiten;
 • zorg dat er een makkelijk met de hand te openen vuilnisbak aanwezig is;
 • bij een chemisch toilet is de minimaal benodigde ruimte 157 x 157 centimeter. Let op!: niet elke toiletverhuurder heeft rolstoeltoegankelijke toiletten die aan de juiste standaarden voldoen;
 • bij een spoeltoilet is de benodigde ruimte minimaal 190 x 230 centimeter en minimaal 244 x 244 centimeter bij een toilet- en douchecombinatie. N.B. richtlijnen voor toiletten zijn anders dan richtlijnen die gelden voor een gebouw.
Tekening van een rolstoeltoegankelijk toilet, die minimaal 157cm keer 157cm is

N.B. De afmetingen voor toiletten zijn gebaseerd op basis van de best beschikbare toiletfaciliteiten op de evenementenmarkt ten tijden van de ontwikkeling van de routekaart.

Toelichting afbeelding: Tekening van een rolstoeltoegankelijk toilet, die minimaal 157cm keer 157cm is, waarbij de deur naar buiten openslaat, er aan weerszijden toiletbeugels zijn en de toiletpot in de lengterichting tegenover de deuropening staat.

Kijkplatform:

Kijkplatform; dit wordt ook wel het rolstoelplatform genoemd. Mensen met een zichtbare of onzichtbare beperking die niet lang kunnen staan, willen vaak eveneens gebruik kunnen maken van het kijkplatform, omdat je daar vaak kan zitten.

Voor het kijkplatform zijn de volgende zaken van belang:

 • bepaal onder welke voorwaarden iemand gebruik mag maken van het kijkplatform;
 • bepaal hoe personen zich hiervoor kunnen aanmelden;
 • stem de capaciteit van het kijkplatform af op het aantal aanmeldingen;
 • houd bij de plaatsing van het kijkplatform rekening met de zichtafstand tot het podium;
 • geef mensen met een visuele beperking de mogelijkheid voor een andere plek dan het kijkplatform waar zij beter zicht hebben;
 • stel vast onder welke voorwaarden een ondersteuner op het kijkplatform kan plaatsnemen (zie tip);
 • houd rekening met (zit)ruimte voor een ondersteuner naast de persoon met een beperking. Het is van belang om zit- en looppaden aan te geven op het kijkplatform. Hiermee voorkom je dat veel personen met een hulpmiddel zich moeten verplaatsen als er iemand het kijkplatform op of af wil;
 • denk na over een eventuele evacuatie van de bezoekers op het kijkplatform bij een calamiteit.

Tip

Het is niet prettig als een bezoeker met een beperking zich op het kijkplatform moet afzonderen van (een deel van) het gezelschap waarmee deze persoon een evenement bezoekt. Het is ook niet gewenst dat een vriendengroep van tien personen drie rolstoelplaatsen in beslag neemt. Een oplossing is het toelaten van het gehele gezelschap op een kijkplatform tot deze vol is. Bij drukte kan dit terug geschaald worden naar één of twee personen. Ga niet voor een ‘begeleiderspas’ op naam. Kies voor een ondersteunerskaart die binnen het gezelschap kan worden doorgegeven. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om samen te zijn.

Voorzieningen voor visuele en/of auditieve beperkingen:

Voor mensen met visuele en/of auditieve beperkingen zijn de volgende voorzieningen van belang:

 • de ideale plek voor voorzieningen voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking is mede afhankelijk van de afstand tot het podium;
 • vraag bij een optreden aan het management van de artiest wat mogelijk is op het podium, in verband met het gebruik van signdancers/muziektolken en/of schermen. Zoek in overleg met de signdancers/muziektolken de juiste plek op of rond het podium;
 • bepaal of een beeldscherm op of naast het podium mogelijk is; als onder andere een ondersteunende voorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking;
 • bekijk of je gebruik kunt maken van een ondersteunende app met ondertiteling of audiodescriptie.

Prikkelarme ruimte:

Een prikkelarme ruimte is een rustruimte waar mensen met bijvoorbeeld NAH en/of autisme zich even terug kunnen trekken om overprikkeling te voorkomen. Dit hoeft geen steriel ingerichte ruimte te zijn. Het gaat erom dat mensen even uit de drukte kunnen zijn.

Zitplaatsen:

Met zitplaatsen op het terrein zijn grotere afstanden makkelijker te overbruggen. Zorg dat verspreid over het terrein voldoende algemene zitplaatsen zijn. Overweeg of bezoekers een eigen opvouwbaar krukje mee mogen nemen.

Festivalcamping:

Festivalbezoekers met een beperking hebben vaak extra faciliteiten nodig om te kunnen kamperen.

Voor een goed toegankelijk campinggedeelte is het volgende nodig:

 • vastomlijnde vakken met vrije ruimte voor het opzetten van een tent en looppaden tot aan de tent;
 • toegankelijke looppaden: een toegankelijk looppad is goed zichtbaar, breed, verhard (eventueel door rijplaten), vlak, zonder obstakels en ‘s-avonds verlicht;
 • faciliteiten voor mensen met een beperking zoals:
  • een toegankelijk toilet (zie bovengenoemde beschrijving bij: bruikbaarheid);
  • een douche met een aan de muur bevestigde douchestoel met armleuningen;
  • een douchestang met een verplaatsbare en afneembare douchekop;
  • een onderrijdbare wastafel;
  • een afvalemmer in de toilet- en/of doucheruimte, die makkelijk met de hand te openen is;
  • zorg ook voor toilet- en douchevoorzieningen voor ondersteuners.

Mogelijkheid tot liggende verzorging:

Sommige mensen met een lichamelijke beperking hebben liggende verzorging nodig. Mogelijk kunnen zij in overleg terecht bij de evenementenzorgorganisatie of kan er een portakabin worden ingericht met een EHBO bank en een tillift. In de meeste gevallen hebben deze mensen zelf ondersteuners mee die hen daarbij helpen.

3.4 ADL-ondersteuning

Een aantal mensen met een beperking heeft hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Dit heet; Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Het betreft handelingen en faciliteiten die erop gericht zijn mensen met een beperking zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk te laten recreëren.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ondersteuning bij de toiletgang;
 • hulp bij het aan- en uitkleden;
 • ondersteuning bij het douchen.

Bezoekers met een ADL-hulpvraag willen zoveel mogelijk gelijkwaardig deelnemen aan het festival. Hierbij willen ze vaak zo min mogelijk afhankelijk zijn van de vriendengroep. Deze ADL-hulpvraag kan op verschillende manieren worden ingevuld. Ondersteuning kan via de evenementenzorgorganisatie of een gespecialiseerde ADL-organisatie [zie “ADL-organisatie” in bronnenlijst]. Zeker bij een meerdaags festival is ADL-hulp een goede toevoeging. Een ADL-organisatie kan vaak ook zorgen voor hulpmiddelen zoals tilliften en hoog-laagbedden.

Bronnenlijst

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.