Toegankelijkheids-afspraken bij festivals

Beschrijf in de plannen vanaf het begin de toegankelijkheid van het festival. Bij elk festival zijn er afspraken nodig over het gebruik van faciliteiten en voorzieningen. Communiceer de relevante zaken uit de plannen naar alle medewerkers, vrijwilligers, beveiligers, cateraars en evenementenzorgmedewerkers. Zorg dat festivalbezoekers zich tijdig, al vóór de ticketverkoop, kunnen informeren over toegankelijkheid via de website.

Houd in ieder geval rekening met onderstaande zaken. De opsomming is niet limitatief, wij noemen de belangrijkste onderdelen.

1.1 Faciliteiten en voorzieningen

Mensen met een beperking hebben de volgende faciliteiten nodig;

Voor mensen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte:

 • pendel en/of openbaar vervoer;
 • parkeerplaatsen;
 • kijkplatform;
 • rolstoeltoegankelijke toiletten;
 • toegankelijk campinggedeelte eventueel met ADL-voorziening.
 • portakabin met EHBO bank en evt. tillift voor liggende verzorging

Voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking:

 • tolk Nederlandse Gebarentaal;
 • schrijftolk; dit is een tolk die het gesproken woord en auditieve informatie uitschrijft en laat lezen via een scherm [zie “schrijftolk” in bronnenlijst];
 • signdancer/muziektolk; tolk die de muziek in gebaren ritmisch vertolkt;
 • audiodescriptie; dit is een beschrijving van het beeld in gesproken woord over de visuele aspecten [zie “audiodescriptie” in bronnenlijst].

Voor mensen met een mentale, verstandelijke en/of sensitieve beperking:

 • duidelijke informatie;
 • communicatie met pictogrammen;
 • prikkelarme rustruimte.

1.2 Tickets

Bepaal welke voorwaarden je hanteert bij de ticketverkoop voor mensen met een beperking én hun ondersteuners [zie “ondersteuners” in bronnenlijst].

Zorg ervoor dat je in het order- en bevestigingsproces de optie meeneemt dat bezoekers aan kunnen geven of ze faciliteiten nodig hebben.

1.3 Verificatie opties

Verificatie opties; je kunt mensen vragen om een:

 • kopie/foto van gehandicaptenparkeerkaart;
 • ov-begeleiderspas;
 • originele medicijnverpakking met bijsluiter;
 • medicijnpaspoort;
 • toiletpas CCUVN: de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland.

Een doktersverklaring vragen is niet mogelijk omdat huisartsen geen verklaringen afgeven over een beperking of een chronische ziekte.

1.4 Toegang tot het festivalterrein

Benoem de volgende onderdelen:

 • hulpmiddelen die niet worden toegelaten en de reden hiervan;
 • beleid rondom zelf meenemen van voeding in verband met dieet of allergieën;
 • afspraken over:
 • afspraken met beveiliging over de manier van controle van hulpmiddelen en het fouilleren op verboden waar.

1.5 Op het festivalterrein

Op het festivalterrein zijn de volgende afspraken rondom faciliteiten van toepassing:

 • gebruik van het rolstoeltoegankelijk toilet;
 • toegang tot het kijkplatform;
 • ondersteuning bij lichte zorgtaken door evenementenzorgmedewerkers of een externe ADL-organisatie;
 • gebruik van faciliteiten voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking.

1.6 Toegankelijke camping

Op het toegankelijke campinggedeelte zijn de volgende afspraken rondom faciliteiten relevant:

 • aanmelding voor het toegankelijke gedeelte van de camping;
 • gebruik van een koeling voor medicatie;
 • gebruik van stroompunten voor elektrische hulpmiddelen;
 • aantal ondersteuners met (eigen) tent, omdat vriendengroepen bij elkaar willen staan op de camping en die samen met de bezoeker met een beperking mogen verblijven op het toegankelijke campinggedeelte;
 • ondersteuning in ADL-taken voor mensen die een zorgbehoefte hebben door evenementenzorgmedewerkers of een externe partij die gespecialiseerd is in ADL- ondersteuning

Bronnenlijst

 • Schrijftolk. Website voor het inhuren: stichting Openbaar Register van gekwalificeerde Tolken Gebarentaal en Schrijftolken www.stichtingrtgs.nl (voor gebarentolken en schrijftolken).
 • Audiodescriptie. Voor een audiodescriptie beschrijving voor mensen met een visuele beperking: www.allesoveraudiodescriptie.nl of www.komthetzien.nl/audiodescriptie
 • Ondersteuners: dit kan inhouden een: partner, vriend(in), familielid, zorgverlener en tolk Nederlandse Gebarentaal.
 • Assistentiehond. Het is (wettelijk) verplicht om een assistentiehond toe te staan op het festivalterrein. Het is alleen goed om te benadrukken dat het festival vanwege drukte, harde muziek, entertainment effecten en felle lichteffecten geen diervriendelijke omgeving is voor een hond. Dit is eveneens het advies van KNGF.

© De Routekaart is gratis  gebruiken en te delen, onder bronvermelding.