Flitspeiling VN-Verdrag bij gemeenten

In 2016 stemde de Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Wat is twee jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid?

De VNG hield samen met Movisie een flitspeiling.

Aan de peiling namen 94 gemeenten deel, de helft daarvan laat weten in een verkennende fase te verkeren. Maar vrijwel alle gemeenten werken op meerdere onderwerpen aan de implementatie van het VN-Verdrag.
Lees hier de resultaten van de nulmeting.

14 juni: Feestelijke aftrap Koplopersprogamma VNG
Vijfentwintig gemeenten lopen in Nederland voorop als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een zogenaamd Koplopersprogramma gestart, waarin deze gemeenten hun kennis en ervaring delen met andere gemeenten in Nederland. Op 14 juni 2018 vond de feestelijke aftrap van het project plaats en tekenden de 25 gemeenten voor hun koplopersrol.
Lees hier het nieuwsbericht over het VNG Koplopersprogramma.