In Memoriam Jan Troost 16 mei 2023

Hoe eer je iemand die van zo’n enorme betekenis is geweest voor de gehandicaptenbeweging in Nederland? Jan wás die beweging en hij vulde hem in. Er was niemand die daaraan twijfelde. Jan kende iedereen en iedereen kende Jan. Hij was vanzelfsprekend de voortrekker, een voortrekker met humor. Dat zorgde ervoor dat zijn boodschap ook echt gehoord werd.

Jan bracht anderen in contact met de juiste mensen en gaf de ander dan steun en een zetje dat ze nodig hadden. Zo ontstond er een enorm netwerk van mensen die hun eerste stappen zetten in de gehandicaptenbeweging, dankzij Jan. Hij kende niet alleen de eigen achterban, maar zeker ook de juiste mensen in de politiek. Jan was bij iedereen altijd welkom. Hij had feilloos door wat de vaak negatieve consequenties waren van nieuwe wet- en regelgeving en zat dan snel aan tafel bij de juiste mensen uit de politiek.

Jan werkte vanuit de diepe overtuiging dat ieder mens intrinsiek het leven waard is, van geboorte tot afscheid van het leven. Geen beperking doet daar iets vanaf. Jan bezat de gave om je het gevoel te geven dat juist jij belangrijk was. Dat maakte dat je je verbonden voelde aan de beweging en aan Jan.

Zijn grote nalatenschap is de Nederlandse gehandicaptenbeweging. Zonder Jan was deze niet zo groot en zo zichtbaar geweest. Hij heeft de humor steeds ingezet om mensen op een luchtige en tevens indringende manier bewust te maken van hun vaste denkbeelden en dat het anders kan en moet. Jan keek niet alleen vooruit maar heeft enorm veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de geschiedenis van de beweging. Hij had goed gezien hoezeer geschiedenis van waarde is. Daaraan kunnen de toekomstige generaties zich spiegelen.

Jan heeft ons gevraagd de moed niet op te geven en door te gaan.
Dat zullen we doen Jan!

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, familie en dierbaren van Jan.

Bestuur Stichting Inclusie Nederland (Coalitie voor Inclusie)
Patty van Belle, Margit van Hoeve, Rob in ’t Zand, Branko Hagen, Gijs van den Brink, Ruth Deddens