Inbreng: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijk hulp

In het regeerakkoord was afgesproken dat er voor huishoudelijke hulp vanuit de WMO een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd zou moeten gaan worden. Na de decentralisatie van de zorg in 2015 was de eigen bijdrage in de WMO ook inkomensafhankelijk. Vanwege de ongewenste stapeling van zorgkosten is in 2019 overgegaan op een abonnementstarief van maximaal €19,50 per maand.

De afgelopen jaren is bijgehouden wat de effecten zijn van dit abonnementstarief. Daaruit bleek dat met name ouderen, die het misschien best zelf zouden kunnen betalen, vaker huishoudelijke hulp gingen aanvragen. Begrijpelijk, maar dat was niet de bedoeling. Daarom wil men nu over gaan op een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vanaf de AOW-leeftijd.

We snappen de redenering, maar als je een beperking hebt is je stapeling van zorgkosten na je 65ste niet ineens voorbij. Daarom hebben we gevraagd een uitzondering te maken voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking. Lees hier de inbreng.