Inclusieopgave voor regeerakkoord in ontwikkeling

De Coalitie voor Inclusie trekt op diverse onderwerpen samen op met de Vereniging Inclusie Nederland.
In navolging van het online politiek café op 12 maart is een inclusieopgave in ontwikkeling voor het nieuwe regeerakkoord. Diverse partijen sluiten zich inmiddels aan.

Het komende kabinet wordt opgeroepen om van het regeerakkoord 2021 – 2025 het eerste regeerakkoord te maken waarin inclusie leidend is. Het gelijkwaardig deel uitmaken van de samenleving moet ingebed worden in alle beleid. Het VN-verdrag Handicap streeft naar gelijke behandeling, volwaardig burgerschap en bestaanszekerheid van mensen met een handicap.

De geformuleerde speerpunten voor de komende regeerperiode zijn:

 • Eigen regie
  • Iedereen moet eigen keuzes kunnen maken in elke levensfase en situatie
 • Bestaanszekerheid
  • Definieer bestaanszekerheid en hoe die gewaarborgd wordt
   • Toets alle wetten daarop
 • Onderwijs
  • Inclusief onderwijs voor iedereen, expertise in het reguliere onderwijs inbrengen
 • Arbeid
  • Zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in bedrijfsleven en organisaties voor mensen met een beperking
 • Vrije tijd
  • Iedereen moet zo regulier mogelijk mee kunnen doen aan vrijetijdsactiviteiten
 • Fysieke toegankelijkheid
  • Nieuwbouw moet inclusief ontworpen en gebouwd worden
  • Bestaande bouw moet bij onderhoud en renovatie toegankelijk gemaakt worden
 • Vervoer
  • Iedereen moet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken

De definitieve tekst van de inclusieopgave wordt aan de formateur aangeboden. Volg de sociale media kanalen van de Coalitie en Vereniging over de voortgang.

Twitter
Coalitie: @cvinclusie
Vereniging: @inclusiened

Facebook
Coalitie: @Coalitievoorinclusie
Vereniging: @Inclusienederland