Inclusieve speeltuinen: ‘Samen spelen, Samen leren, Samen werken’

Stichting Social Delta Zeeland (SSDZ), opgericht na het opheffen van MEE-Zeeland, werkt aan een gezamenlijk te ontwikkelen aanpak voor een ‘algeheel inclusieve Zeeuwse samenleving’, zodat integratie en sociale inclusie in de alledaagse praktijk worden gerealiseerd.

Veel dure woorden. Het doel is dat alle kinderen samen kunnen spelen, samen naar school kunnen en later samen kunnen werken. Het wel of niet hebben van een beperking mag geen reden zijn om niet mee te doen in de samenleving. SSDZ wil dit bereiken door een meerjarig programma op te stellen in samenwerking met alle betrokken partijen: mensen met en zonder beperking (en hun netwerk), overheden en organisaties. Er wordt geïnventariseerd welke behoeften er bij de verschillende partners zijn om inclusie (verder) te realiseren, welke initiatieven en goede voorbeelden er al zijn om op aan te sluiten en welke nieuwe initiatieven er nodig zijn.

SSDZ is volop bezig met het opzetten van goed functionerende netwerken die inclusie nastreven en waarmaken door het opstellen van concrete acties. De netwerken zetten zich er voor in dat maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven zichzelf inclusiedoelen stellen. Daarvoor dragen de netwerken ideeën aan en doen praktische voorstellen en wisselen (ervarings)kennis uit.

In gesprek met ervaringsdeskundigen en andere betrokken partijen heeft SSDZ gekozen voor drie thema’s: vrijetijdsbesteding, onderwijs en arbeidsparticipatie. Samen spelen, samen leren ,samen werken en zo samen de samenleving vormen.

SSDZ wil deze netwerken ondersteunen om te zorgen dat er Zeeland-breed initiatieven ontwikkeld worden die gemakkelijk kopieerbaar zijn en goed zijn uit te voeren. In de ontwikkeling van de netwerken spelen de ervaringsdeskundigen een onmisbare rol.

Inmiddels is er een programma gemaakt en is in beeld gebracht welke goede voorbeelden er al zijn in Zeeland. Hiervan is een prachtige mini-documentaire gemaakt.

Een voorbeeld van een project is de inclusieve speeltuinen. Al in speeltuinen ontmoeten kinderen elkaar en is het spelen met elkaar bijna vanzelfsprekend; kinderen met en zonder beperking, waarbij ook ouders elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van het speeltuin-project is dat er in elke Zeeuwse stad minimaal één inclusieve speeltuin is. Terneuzen heeft met de Oranje-speeltuin al bewezen dat het kan!

Op dit moment worden diverse initiatieven op de drie thema’s verkend.

Voor meer informatie kijk op www.socialdeltazeeland.nl of stuur een mail naar info@socialdeltazeeland.nl