Nieuwe fase: Nationale Strategie voor implementatie VN-verdrag

Nederland kent een traditie van zorgen voor mensen met een beperking, apart van onze samenleving. Denk maar aan ‘Het Dorp’ van Mies Bouman of aan #SpeciaalOnderwijs. Om echte inclusie mogelijk te maken, moeten we onze samenleving zo gaan inrichten dat deze ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dat vraagt een andere manier van denken.

Na de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 zijn er stappen gezet. Met name door gemeenten, maar van een grote omslag in denken was nog geen sprake. Daarom is het van grote waarde dat de ministerraad op 9 februari 2024 de #NationaleStrategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap heeft goedgekeurd. Een strategie die erkent dat niet de beperking het probleem is, maar de manier waarop de samenleving is ingericht. Met als belangrijkste uitgangspunten: volledige deelname in de samenleving, de vrijheid om zelf keuzes te maken, onafhankelijkheid, menselijke waardigheid en kansengelijkheid.

De Coalitie voor Inclusie hoopt dat deze meerjarenstrategie een stevige impuls geeft voor deze noodzakelijke omslag in denken en zet daar stevig op in om deze omslag in en met de samenleving mede te realiseren.

Meer informatie is hier te vinden:

Voorpagina Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag met afbeelding van jongen in rolstoel op schoolplein die handjeklap doet met meisje
Voorpagina Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag met afbeelding van een rolstoelgebruikende jongen op schoolplein die handjeklap doet met een meisje