Nieuws

In memoriam Rick Brink

We zijn geschrokken door het bericht dat Rick Brink op zaterdag 11 mei 2024 onverwacht is overleden. Rick Brink was voormalig ‘Minister van Gehandicaptenzaken’. Hij is 38 jaar geworden. Met zijn overlijden verliest Nederland een…

Reactie op internetconsultatie Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting.

De Coalitie voor Inclusie heeft een gezamenlijke reactie ondertekend. Het betreft de internetconsultatie van het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Samen met Ieder(in), Per Saldo, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MantelzorgNL, Solgu, Cliëntenbelang Amsterdam en…