Onderzoek ambtsdragers met functiebeperking

De afdeling Politieke Ambtsdragers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bezig met een onderzoek naar de participatie van politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking. De Coalitie voor inclusie draagt aan dat onderzoek bij.

Naar aanleiding van de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in de Tweede Kamer een motie aanvaard, ingediend door de Kamerleden Voortman en Van Dijk. In de motie wordt benadrukt dat mensen met een beperking in gelijke mate een bijdrage moeten kunnen leveren aan de democratie. In de motie is de minister van BZK gevraagd te onderzoeken in welke mate mensen met een beperking een vertegenwoordigende of bestuurlijke functie hebben, wat de belemmeringen daarvoor zijn en welke maatregelen genomen dienen te worden om belemmeringen voor actieve deelname aan de democratie weg te nemen. Het onderzoek moet leiden tot een rapportage aan de Tweede Kamer voorzien van maatregelen.
De Coalitie voor Inclusie is een van de organisaties waar men een gesprek mee heeft gevraagd. Voorzitter Jenny Goldschmidt heeft in dat gesprek aandacht gevraagd voor ‘capacity building’, of wel het trainen en scholen van mensen met een beperking die mogelijk belangstelling hebben voor een politieke functie. Verschillende groepen en organisaties zoals Wij Staan op, VN ambassadeurs en anderen zouden als ‘kweekvijver’ gezien kunnen worden voor talent.
Daarbij zijn rolmodellen, zoals Otwin van Dijk en Yolan Koster van belang. Maar aan de andere kant moet gewerkt worden aan bewustmaking bij alle betrokkenen zoals politieke partijen die immers de mensen selecteren: er is overal nog sprake van vooroordelen en stereotype beelden.
Vanzelfsprekend is ook gewezen op toegankelijkheid als voorwaarde.
Er zal nog een vervolgbijeenkomst komen.