Oproep van de Coalitie voor Inclusie aan de Tweede Kamer-leden om het facultatief protocol te ratificeren

Het VN-verdrag Handicap is op 14 juli 2016 geratificeerd. Het facultatief protocol bij dit verdrag maakt het mogelijk, onder voorwaarden, een individuele klacht in te dienen bij het VN-comité in Genève. Inmiddels is Nederland het enige land in West-Europa dat dit protocol nog niet ratificeerde.

Om hier verandering in te brengen heeft de Coalitie een brief geschreven aan de Tweede Kamer-leden  In deze brief vraagt de Coalitie aan de Tweede Kamer-leden om:

  1. …te zorgen dat er geen verdere vertraging optreedt in de ratificatie van het facultatief protocol na de vorming van het nieuwe Kabinet.
  2. …inzicht te vragen de adviezen van de Raad van State.
  3. …inzicht te vragen in  actoren en motieven die de ondertekening en ratificatie op dit moment nog belemmeren.
  4. …te  vragen om een tijdpad waarin deze belemmeringen worden opgeheven en op welk moment alsnog tot ratificatie kan worden overgegaan.

Klik hier voor de volledige brief.