Overheid consulteert doelgroep VN Verdrag

Op 20 april bogen medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Ieder(in) en diverse ervaringsdeskundigen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties zich met elkaar over een concept rapportage van de overheid over de invoering van het VN Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

Twee jaar na de ratificatie van het verdrag moet de overheid aan de VN laten weten hoe het ervoor staat met de invoering van het verdrag. Ook het College voor de Rechten van de Mens levert een rapportage in bij het VN Comité. De Alliantie Implementatie VN Verdrag – waar de Coalitiedeel van uitmaakt – werkt aan een schaduwrapportage, die ook naar dit Comité gaat.
Het Ministerie van VWS heeft het voortouw in het schrijven van de overheidsrapportage. Het concept van dit rapport werd op 20 april met ervaringsdeskundigen besproken.
Het rapport – dat is opgebouwd aan de hand van de artikelen van het verdrag – geeft veel informatie over de wet- en regelgeving, die de afgelopen jaren zo is aangepast, dat ze niet in strijd is met het verdrag. Ervaringsdeskundigen wezen er op dat aangepaste (goede) goede wetten en regels nog niet garanderen dat het in de praktijk allemaal goed gaat. Bovendien is lang niet alles in wetten te regelen. Het gaat ook over hoe wij in Nederland met elkaar om gaan.
De medewerkers van het Ministerie vonden de ontmoeting inspirerend en proberen alle feedback in de rapportage te verwerken. Dat is best lastig, want de rapportage moet aan allerlei eisen voldoen. Waar dat niet kan, wordt deze input mogelijk als bijlage bij het rapport meegestuurd.
De bijeenkomst laat zien dat er veel mensen zijn met grote dromen, veel mensen met goede wil en inspiratie. Tegelijkertijd zien we dat er ook nog heel veel moet gebeuren en veranderen om een inclusieve samenleving te worden.