Persbericht: Boek Eigen Regie als Basis

Een samenwerking tussen de Coalitie voor Inclusie en Geluksacademie

Eigen regie als basis

Aan de slag om eigen regie in een leven met beperkingen vanzelfsprekend te maken
Wat is de betekenis van eigen regie in een leven met beperkingen? Wanneer heb je eigen regie en hoe ziet dat eruit? En hoe kan een overheid bijdragen aan eigen regie? En hoe draagt respect voor eigen regie bij aan een betere samenleving? De Coalitie voor Inclusie (https://coalitievoorinclusie.nl) heeft in samenwerking met de Geluksacademie (www.geluksacademie.org) het boek ‘Eigen regie als basis’ geschreven. Daarin staat wat eigen regie betekent, wat de waarde ervan is voor iedereen en dus ook voor mensen met een beperking. Eigen regie gaat niet alleen over menselijke sympathie, maar ook over de inrichting van de samenleving. “Wat doen onze keuzes met de eigen regie”, hoort een standaardvraag te zijn bij beleidskeuzes op alle levensterreinen. Het boek geeft naast een aanmoediging om hierover met elkaar in gesprek te gaan, ook advies over de manier waarop dat tot resultaat kan leiden.

Belangrijk in jouw leven
Als je aan mensen met een beperking vraagt ‘Wat is echt belangrijk in jouw leven?’, dan krijg je vaak als antwoord ‘Leven zoals ik wil en daar zelf de regie over hebben’. Dat is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Helemaal als een vraag om ondersteuning gezien wordt als verlies van eigen regie. Soms is er juist ondersteuning nodig om zelfstandiger door het leven te kunnen gaan.

In gesprek gaan
Het boek wil een brug slaan door het bevorderen van wederzijds begrip. Het is een hulpmiddel bij het samen nadenken over wat eigen regie is, wat daarvoor nodig is en hoe je dit kunt ondersteunen en uitvoeren. Zo geeft het boek adviezen aan beleidsmedewerkers en andere medewerkers van gemeenten en aan de gemeente gelieerde zorgorganisaties over hoe zij in gesprek kunnen gaan met mensen met een beperking. En het adviseert mensen met een beperking hoe zij eigen regie op de agenda in hun gemeente kunnen krijgen. Zodat bij alle besluiten vanzelfsprekend wordt gekeken naar de consequenties ervan voor mensen met een beperking. Maar ook voor de samenleving als geheel.

Inzicht geven
Door de verhalen van zowel mensen met een beperking als van professionals die dagelijks betrokken zijn met beleid voor mensen met een beperking wordt duidelijk wat de impact is op iemands leven als je de regie kwijtraakt. Maar ook wat er gebeurt als de regie is behouden of zelfs is teruggegeven. In de meeste gevallen is dat voor alle partijen een zorg minder!

Brede ondersteuning
Acht organisaties steunen de boodschap van ‘Eigen regie als basis’. Movisie, Ieder(in), Per Saldo, Niets Over Ons Zonder Ons, All inclusive, Vereniging Inclusie Nederland, Wij Staan Op! en de Veerkracht Centrale roepen iedereen die ermee te maken heeft op, om het gesprek met elkaar aan te gaan. En weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Gebruik dit boek als leidraad!

Uitreiking boek
We hebben ervoor gekozen het boek uit te reiken aan verschillende landelijke organisaties die vanuit hun rol het verschil kunnen maken op het thema eigen regie.
Op 18 februari wordt het aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. Het zijn juist de gemeenten die met hun beleid en uitvoering invloed hebben op de mate van eigen regie van mensen hebben.

Op 16 februari wordt het aangeboden aan Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Het is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties

Op 16 februari wordt het boek aangeboden aan Bart Smals, lid van de Tweede Kamer voor de VVD en voorzitter van vaste commissie voor VWS

Meer informatie over boek en hoe te bestellen vindt u hier.

Download het officiële persbericht:
Word-doc: Persbericht boek Eigen Regie als Basis
Pdf: Persbericht Eigen Regie als Basis