Vertrouwenspersoon

Lieke Wernsen en Sandra ter Mijtelen zijn de vertrouwenspersonen voor VN-ambassadeurs bij de Coalitie voor Inclusie.

Wie zijn Lieke en Sandra?

Lieke Wernsen
“In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam bij een ROC als verzuimmedewerker. Daarnaast doe ik een deeltijdstudie Sociaal Werk. Ook gebruik ik een rolstoel.  
Waarom ben ik vertrouwenspersoon? VN-ambassadeurs zijn nodig om samen te werken om gelijkwaardigheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Als er onderling problemen zijn, dan is het moeilijk om samen te werken. We hebben allen één doel, maar verschillende stemmen. 
Je hoeft het niet eens te zijn, maar samenwerking is bijna altijd mogelijk.”

Sandra ter Mijtelen
“Sinds een half jaar werk in bij TG Lining, specialist in geleideroutes voor mensen met een visuele beperking. Maar ik ben al veel langer met inclusie en toegankelijkheid bezig; tijdens mijn vorige baan in de museumwereld, maar ook in mijn persoonlijke leven.
Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig en zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij. Waarom vertrouwenspersoon? We hebben met zijn allen één missie, één doel. En soms heb je net even een extra steuntje in de rug nodig om weer op weg geholpen te worden.”

Waarvoor kan je bij de vertrouwenspersonen terecht?
Kom je er even niet uit met een andere VN-ambassadeur, of loop je tijdens je werk met andere VN-ambassadeur(s) ergens anders tegenaan? Loop je in de uitvoering van het ambassadeurschap tegen problemen aan? Op het gebied van samenwerking of ongewenste situaties. De vertrouwenspersoon kan aan de hand van de gedragscode in gesprek gaan met VN-ambassadeurs. Met als doel: de samenwerking bevorderen.
De vertrouwenspersoon stelt zich onafhankelijk op. We luisteren naar je verhaal en kijken samen met jou hoe je de situatie kunt veranderen. Het doel hierbij is jou ondersteunen zodat je weer prettig kunt samenwerken.

Werkwijze
Stuur een mail naar vertrouwenspersoon@coalitievoorinclusie.nl. Lieke of Sandra neemt binnen een week contact met je op om een online afspraak via Teams te plannen. Degene die contact met je opneemt zal vaak ook degene zijn waarmee je in gesprek gaat.
Na elk gesprek maken we een verslag met afspraken over de eventuele vervolgstappen, en sturen dit naar je op. Dit verslag wordt bewaard in een beveiligde online omgeving, waar enkel Lieke en Sandra toegang tot hebben.

Vertrouwelijk
Als je contact opneemt met Lieke of Sandra dan is dat vertrouwelijk: wat jij vertelt blijft tussen ons. Lieke en Sandra hebben onderling overleg met elkaar, en kunnen in uitzonderlijke gevallen anoniem het bestuur om advies vragen.

Wat verwachten we van jou?
We verwachten dat je open bent. In een moeilijke situatie is het belangrijk dat je wél wil praten met de persoon waar je moeite mee hebt. Alleen zó kom je er samen uit. Wij komen onze afspraken na. We verwachten dat ook van jou.

Wij kunnen je niet helpen, wat dan?
Het kan zijn dat de situatie die jij hebt met een andere VN-ambassadeur, niet leidt tot een betere samenwerking. Bijvoorbeeld bij een probleem dat buiten het werk als VN-ambassadeur voor de Coalitie voor Inclusie valt. Dan verwijzen we jou, als het kan, door naar iemand die je wel kan helpen.

Contact
Je kunt contact opnemen met de vertrouwenspersoon via een email aan: vertrouwenspersoon@coalitievoorinclusie.nl