Hoe word je VN-ambassadeur?


Je kunt VN-ambassadeur worden als je:

  • over kennis of vaardigheden beschikt waarmee het VN-verdrag beter of sneller kan worden gerealiseerd of hier meer over wilt leren
  • zelf een beperking hebt of niet, maar je wel wilt meewerken aan realisatie van het VN-verdrag
  • je informatie over het VN-verdrag wilt delen met anderen
  • in je eigen woonplaats of werkomgeving aan de slag wilt met het VN-verdrag

Je bepaalt zelf wat je precies doet en hoeveel tijd je in het ambassadeurschap steekt. Vanuit de Coalitie voor Inclusie is de functie van VN-ambassadeur een vrijwilligersfunctie. Wel kan het zijn dat als je als ervaringsdeskundige gevraagd wordt door gemeentes of andere instanties, je hier een onkostenvergoeding voor krijgt. Als je reiskosten maakt voor een organisatie, zorg er dan voor dat je deze vergoed krijgt.

Je kunt gemakkelijk contact leggen met de andere VN-ambassadeurs. Op de kaart die je hier vindt, kun je de contactgegevens van andere VN-ambassadeurs in Nederland vinden. Door jezelf ook op de kaart te laten plaatsen, kunnen anderen jou ook vinden. Via de knop hieronder kun je je aanmelden. Je krijgt dan een e-mail met een link om je aanmelding te bevestigen. Daarna zijn je gegevens op de kaart te raadplegen.

Je telefoonnummer is alleen voor gebruik door de Coalitie zelf indien nodig. Dat wordt dus niet getoond. De postcode bepaalt de plaats op de kaart waar je zichtbaar wordt. Dat hoeft niet perse de postcode van je woonadres te zijn.

Lukt het je niet je via bovenstaande link aan te melden? Stuur dan een e-mail naar vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl zodat wij je handmatig kunnen registreren. VN-ambassadeur Wouter Ykema handelt deze vragen af.

Logo VN-ambassadeurs

Gedragscode VN-ambassadeurs

Op verzoek vanuit het netwerk van VN-ambassadeurs is een gedragscode opgesteld. In samenwerking met een aantal VN-ambassadeurs. Deze is door het bestuur van Stichting Inclusie Nederland op 24 december 2020 vastgesteld en gepubliceerd op de website.
Het doel van de code is om de kwaliteit van samenwerking met elkaar en met partijen in de samenleving te bevorderen.

De mensen die zich als VN-ambassadeur hebben aangemeld bij de Coalitie voor Inclusie zijn in de praktijk op persoonlijke titel actief voor het VN-verdrag Handicap, voor de rechten van mensen met een beperking. Het gebruik van de titel, logo, kaartjes, speldje vraagt om gedrag in de praktijk, dat in overeenstemming is met de missie van de Coalitie voor Inclusie.
De stichting Inclusie Nederland is de rechtspersoon voor de Coalitie voor Inclusie. Het bestuur van de stichting beoogt volgens de statuten o.a. de inclusieve samenleving dichterbij te brengen door positieve verbindingen tussen mensen, organisaties, initiatieven, overheden en anderen die staan voor inclusie.
Het aantal VN-ambassadeurs is vanaf 2013 flink gegroeid, naar nu zo’n 450 bij de Coalitie voor Inclusie geregistreerde personen. Dat vraagt om met elkaar een gedragscode voor in de praktijk af te spreken zodat de kwaliteit van samenwerking optimaal blijft.
 De gedragscode is te lezen en te downloaden (als pdf) via deze link.