Informatie VN-Ambassadeurs

Op 14 juli 2016 heeft de Nederlandse regering het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap goedgekeurd. In het VN-verdrag roepen de Verenigde Naties de overheid, bedrijven en andere organisaties op het VN-verdrag waar te maken. Er is nog veel te doen. Daarom werkt de Coalitie voor Inclusie onder andere samen met VN-ambassadeurs. Hieronder lees je wat een VN-ambassadeur precies doet en hoe je zelf VN-ambassadeur kunt worden.

Wat doet een VN-ambassadeur?

Een VN-ambassadeur is iemand die de rechten van mensen met een beperking wil waarmaken. En zo wil en gaat werken aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. Als VN-ambassadeur ben je in jouw woonplaats en omgeving bezig met het VN-verdrag. Je houdt in de gaten wat goed gaat en wat nog niet goed gaat. Je verzamelt hierover verhalen. Daarnaast denk je mee of geef je advies over hoe je het VN-verdrag in de praktijk kunt toepassen. Of over oplossingen die het VN-verdrag dichterbij brengen. Als VN-ambassadeur bouw je dus mee aan een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Download hier het hele profiel van VN-ambassadeur. Hoe je VN-ambassadeur wordt lees je hier.

Logo VN-ambassadeurs

VN-ambassadeurs in Nederland

Hieronder staat een kaartje van Nederland met daarop alle VN-ambassadeurs weergegeven.
Vanaf 14 juni 2024 verloopt de registratie van VN-ambassadeurs via het Inclusie Forum. VN-ambassadeurs kunnen hier op inloggen en zelf hun gegevens bewerken. Daarnaast zijn via het Inclusie Forum andere VN-ambassadeurs makkelijk te vinden. En kan op verschillende thema’s kennis en ervaringen uitgewisseld worden.
Klik hiervoor op de volgende link: www.inclusieforum.nl

overzichtskaartje met spreiding van VN-ambassadeurs over Nederland. Geen actieve kaart. status 5 februari 2024
Overzichtskaartje spreiding VN-ambassadeurs over Nederland


Historie VN-ambassadeurs

Sinds het bestaan onderneemt de Coalitie voor Inclusie activiteiten om het VN-verdrag Handicap in Nederland onder de aandacht te brengen. In de eerste helft van 2013 voerde de Coalitie voor Inclusie het project ‘VN-verdrag om de hoek’ uit, wat bestond uit werkbijeenkomsten in alle 12 provincies. In Drenthe en Friesland ontstond toen het idee om ons als lokale pleitbezorgers te laten zien. Het concept ‘VN-ambassadeur’ was geboren. Op de website van de CvI werden de VN-ambassadeurs op de kaart gezet. De eerste 12 VN-ambassadeurs bedachten met elkaar het project ‘VN panels in positie’. Tijdens het project ‘VN-verdrag nu waarmaken’ verwierven zij zelf met succes ondersteuning van enkele fondsen. Veel mensen die bij dit project betrokken werden, sloten zich aan. En ook anderen volgden. Begin 2016 waren we al met 80. Door het project ‘VN-ambassadeurs aan de slag’ in 2017-2018 groeide het ambassadeursnetwerk uit tot ruim 350 mensen. In 2024 zijn er 540 VN-ambassadeurs geregistreerd. De ervaringen binnen het project ‘VN-ambassadeurs versterken elkaar’ (met vereniging Inclusie Nederland) in 2020-2021 leren dat er nog minstens zo veel ambassadeurs onzichtbaar zijn.

VN-ambassadeurs versterken elkaar

Het project ‘VN-ambassadeur versterken elkaar is in 2020 en 2021 uitgevoerd in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Friesland, Drenthe en Noord-Holland. Het doel is dat de VN-ambassadeurs in deze provincies elkaar goed leren kennen. Een enquête onder de VN-ambassadeurs in 2018 liet namelijk zien dat velen zich tamelijk alleen voelden. Als VN-ambassadeurs elkaar kennen, dan is het gemakkelijker om elkaar te benaderen en dan weet je ook waarvoor je bij wie terecht kunt. Je kent de ins en outs van de streek. Dat kan behulpzaam zijn als je je hoofd breekt over een idee, plan of aanpak. En als je hands-on hulp nodig hebt, dan is die op deze manier ook onder handbereik. We verwachten dat het effect van elkaar kennen is dat VN-ambassadeurs effectiever worden in hun werk en dat er  – aangestoken door elkaar – nog meer uit ieders handen komt. Voor dit doel hebben VN-ambassadeurs met de vereniging Inclusie Nederland subsidie verworven bij ZonMw in het programma ‘Voor elkaar!’. Iedere provincie heeft een ambassadeur als “kartrekker” (klik op de provincies om de kartrekker een mail te sturen). Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kennismaking zou gebeuren in fysieke ontmoeting. Dat is allemaal in het water gevallen doordat de corona pandemie uitbrak. Inmiddels hebben alle kartrekkers hun plannen bijgesteld en vinden er regelmatig bijeenkomsten via videobellen plaats. Leuk is ook dat in steden als Den Haag en Zutphen ambassadeurs opstaan die vergelijkbare initiatieven starten. En onlangs ook iemand uit Ede die alle ambassadeurs in Gelderland is gaan verbinden.

VN-ambassadeurs zijn nu met elkaar en met organisaties aan de slag in het project ‘VN-ambassadeurs op de kaart!‘ waarbij we met elkaar bouwen aan een online platform.

Blogs van VN-ambassadeurs

Meedoen

Iedereen doet mee! Dat is het uitgangspunt dat ik overal terug hoor als het over het VN-verdrag gaat. Hoe anders…

Trots op mijn werk

Ik ben trots op mijn werk en dat mag heel Nederland weten. Alex de Vos is een van de VN-ambassadeurs…

Leven van een uitkering

Als we niet oppassen, raken mensen met een beperking die thuiszitten in een isolement. Alex de Vos is een van…

Overwinning op mijzelf

5 juli 2017 Ooit naaide ik slabbetjes op de dagbesteding van de instelling waar ik woon. Er waren daar geen…