VN-Verdrag Handicap

Wat is inclusie?

Inclusie is erg actueel, toch bedoelen we er vaak iets anders mee. Tijd om duidelijk te maken wat het is.

VN-verdrag Handicap

Hoe beter we weten wat het VN-verdrag Handicap is, hoe sneller we inclusie kunnen bereiken.

Informatieverzamelpunt

Hier vind je allerlei handreikingen, materialen, ervaringskennis en andere nuttige informatie over het VN-verdrag Handicap.