VNG start Koplopersprogramma implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten

Den Haag, 19 april 2018

Bij steeds meer gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap gestart.

Gemeenten die voorop lopen

Jenny Goldschmidt, voorzitter van de Coalitie voor Inclusie: ‘Inclusie kan juist in gemeenten gerealiseerd worden: koplopers kunnen olievlek worden voor inclusie overal!’

Hans de Kunder, VNG-bestuurder Zorg en Welzijn: ‘Het is goed om te zien dat er al veel gemeenten zijn die zich inzetten om het VN-Verdrag handen en voeten te geven. En met het Koploperprogramma kan de VNG informatie delen, goede voorbeelden zichtbaar maken en lopende initiatieven groter maken. Dit zal ook andere gemeenten inspireren waardoor we gezamenlijk toewerken naar een steeds inclusievere samenleving.’

Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.Samen met de Alliantie VN-Verdrag* (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) zocht de VNG gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap.

Criteria

Tot en met 21 maart konden gemeenten zich aanmelden als koploper. Ook konden gehandicapten en cliënten(organisaties) hun gemeente voordragen via de Alliantie VN-Verdrag. Bij de selectie is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een vernieuwende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Illya Soffer, directeur Ieder(in) namens de Alliantie: ‘Toegankelijkheid en inclusie zijn harde voorwaarden voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Daarom is de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties niet vrijblijvend. Een toegankelijke en inclusieve gemeente bereik je echt alleen in samenspraak met de mensen om wie het gaat.’

Conny Kooijman, directeur van LFB (organisatie van mensen met een verstandelijke beperking) en zelf ervaringsdeskundige: ‘Meedoen in de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Juist daarom moeten bewoners met een beperking en hun organisaties volwaardig betrokken zijn bij de besluiten die de gemeente neemt. Want alleen dán weet je zeker dat het ook echt gaat werken in de praktijk. Ik hoop dat de goede voorbeelden van deze koplopers ook worden gebruikt door andere gemeenten.’

Geselecteerde gemeenten

De volgende gemeenten zijn door VNG en de Alliantie VN-verdrag geselecteerd als koploper:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Breda
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Ermelo
 • Geldermalsen
 • Gooise Meren
 • Groningen
 • Haarlemmermeer
 • Hardenberg
 • Huizen
 • Krimpen aan den IJssel
 • Leiden
 • Maastricht
 • Meijerijstad
 • Oude IJsselstreek
 • Reusel-De Mierden
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Utrechtse Heuvelrug
 • Westerveld
 • Woerden

Nb.: De Alliantie VN-Verdrag bestaat uit Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB.