Leernetwerk inclusie

De VGN heeft een ambitiedocument opgesteld om in 2030 de zorg inclusief georganiseerd te hebben. Dit is een opgave voor ons allemaal, waarvoor we onze krachten willen bundelen. Iedereen is hiermee op zijn eigen manier bezig, maar het blijkt nog moeilijk om:

  • mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel te laten uitmaken van de samenleving; 
  • wat voor soort initiatieven aansluiten bij een behoefte in de samenleving om tot inclusie te komen;
  • te weten met welke (externe) partijen zij in gesprek zouden moeten gaan voor hun initiatief;
  • te weten hoe je vanuit een zorgorganisatie met de externe partijen in gesprek kan komen;
  • een onafhankelijke procesbegeleider te vinden, die de partijen steeds bij elkaar brengt;
  • een landelijk platform waar de initiatieven van andere organisaties gevonden kunnen worden en met elkaar verbonden dan wel versterkt kunnen worden.

Daarom heeft de Coalitie voor Inclusie het Leernetwerk Inclusie. In dit leernetwerk pakken we waarin gezamenlijke thema’s op het gebied van inclusie samen op. Niet alleen om de initiatieven die er al in organisaties zijn, te versterken en te verbinden, maar ook om nieuwe inspiratie en ideeën op te doen en van elkaar te leren. De Coalitie voor Inclusie kan hier een belangrijke rol in spelen, omdat de Coalitie het netwerk en de ervaring heeft om dit vanuit haar onafhankelijke positie te ondersteunen en te verbreden naar andere netwerken.

Deelnemers

Er zijn diverse (zorg)organisaties actief in het Leernetwerk Inclusie, zie de afbeelding hieronder.

Logo's van deelnemers: Gemiva-SVG Groep, BAALDERBORD GROEP, De Zijlen, Esdégé Reigersdaal, Coalitie voor Inclusie, Middin, hartekamp groep, Aveleijn, Careander, Odion, Cordaan, Ons tweede thuis, Frion& VGN

Thema’s bijeenkomsten

Hieronder staan de verslagen van de thema’s die aan de orde zijn geweest tijdens bijeenkomsten van het Leernetwerk Inclusie:

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor dit leernetwerk via een email aan: info@coalitievoorinclusie.nl