Eigen Regie als basis

De themagroep Eigen Regie heeft in een project uitgewerkt wat er nodig is voor Eigen Regie. Heb jij ondersteuning nodig in het dagelijks leven, maar voel je dat je daarin geen eigen keuzes kan maken? En gaat dat ten koste van je levensgeluk?

Of ben je als professional (in uitvoering of als beleidsmaker) betrokken bij mensen met een ondersteuningsvraag en worstel jij met hoe je om kunt gaan met de eigen regie van de mensen met wie je werkt? Loop je daarin tegen wet- en regelgeving of protocollen aan? Of vind je het moeilijk om je collega’s te overtuigen van het belang van eigen regie?

Dan is het goed om eigen regie bespreekbaar te maken. We helpen je daar graag bij. Een handig hulpmiddel hiervoor is:

Lees hieronder wat we voor je kunnen doen.

Wat is Eigen Regie eigenlijk?

Vaak is het goed om eerst helder te maken wat eigen regie is voordat je het bespreekbaar maakt.

Eigen regie is een veelzijdig begrip, waar ieder eigen beelden bij heeft. Kern van eigen regie is het invulling kunnen geven aan je eigen leven op een manier die bij jou past en zoals jij dat wilt. Het gaat over het hele leven. Met alles wat daar bij hoort.

Eigen regie is een basisbehoefte van ieder mens. Eigen regie is voor de één vanzelfsprekend. Voor de ander is het een gemis dat elke dag gevoeld wordt en waar elke dag weer opnieuw voor gevochten moet worden.

Wat doet de Coalitie op het gebied van Eigen Regie?

Thema netwerk eigen regie

De Coalitie heeft een Themanetwerk Eigen Regie. Over het themanetwerk

Informeren en voorlichten

De Coalitie voor Inclusie geeft voorlichting en informatie over eigen regie.

Boek

De werkgroep eigen regie heeft samen met de Geluksacademie een boek Eigen regie als basis geschreven. Hierin leggen we uit wat eigen regie is. Het staat vol met voorbeelden van mensen die ervaren dat eigen regie in de knel komt, en ook met voorbeelden hoe je ruimte kunt geven aan eigen regie. Over het boek Eigen Regie als Basis

Advies en ondersteuning gemeenten

De Coalitie voor Inclusie kan ondersteuning bieden bij het op de agenda zetten en het aan de slag gaan met eigen regie. Dat doet de Coalitie door training, adviesgesprekken en organiseren van dialogen. Dit aanbod krijgt kracht door de samenwerking met VN ambassadeurs en een aantal organisaties.

Eigen regie in actie

Hoe kun je in de praktijk nu daadwerkelijk aan de slag met eigen regie? Wat is daarin lastig? En wat helpt nu juist om dat te doen? Samen met Bureau Muzus en Sociale Innovatie Studio hebben we een tool gemaakt, Ontmoeting in de trein, om het gesprek op gang te brengen tussen mensen met een ondersteuningsvraag en ambtenaren van gemeenten. Daarin is ruimte om te bespreken wat er nu lastig is en wat goed gaat. Uit ervaring weten we dat dat mooie inzichten oplevert.

Ontmoeting in de trein

Gesprekken tussen beleidsmakers en inwoners te creëren komen in de praktijk nog niet zo vaak voor, terwijl het zoveel inspiratie oplevert voor beleid. Beleid dat daardoor beter aansluit bij de behoeften van de zorgvragers en ook bijdraagt aan een effectieve besteding van middelen. Een win-win situatie dus. De Coalitie ontwikkelde een werkwijze om het gesprek te openen over inclusie en eigen regie. Een Online date in de trein. Hieronder vind je het ontmoetingspakket:

Deelnemende organisaties