In memoriam Rick Brink

We zijn geschrokken door het bericht dat Rick Brink op zaterdag 11 mei 2024 onverwacht is overleden. Rick Brink was voormalig ‘Minister van Gehandicaptenzaken’. Hij is 38 jaar geworden. Met zijn overlijden verliest Nederland een herkenbare en onvermoeibare pleitbezorger van inclusie voor mensen met een beperking. Hij was niet alleen herkenbaar voor mensen met een beperking zelf, maar zeker net zo herkenbaar buiten deze doelgroep. Hij werd alom gerespecteerd.

Met zijn positieve en constructieve houding verbond hij zich met anderen en was hij in staat om in relatief korte tijd op verschillende terreinen resultaten te boeken.

Rick schreef op de dag voor zijn overlijden nog een bericht over zijn jeugd. Dat hij naar de basisschool om de hoek ging en met vriendjes in de buurt speelde. Hij wist hoe belangrijk dat was, zo zette hij zich in voor het samenspeelakkoord, het samenspeelfonds en samenspeelnetwerk. ‘Inclusie begint bij de jongste generatie’, zei hij.

Hij vond het belangrijk dat mensen met een handicap net als ieder ander in de media zouden komen op basis van hun vakkennis en niet vanwege hun handicap. Hij ontwikkelde de ‘Koffer van Rick’ met mensen met een handicap die specifieke kennis bezitten en bood de koffer aan de KRO/ NCRV.

In zijn rol bij de Stichting Studeren & Werken Op Maat zette hij zich in voor het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt.

Dit zijn maar een paar initiatieven van Rick.

Het was altijd goed en fijn om met Rick op te trekken rond inclusie voor mensen met een beperking.
Nederland gaat hem missen.

Wij wensen zijn vrienden en familie veel sterkte toe.

Namens het netwerk van de Coalitie voor Inclusie.