Internationaal congres in Nederland

In de week van 24 t/m 28 juni 2024 vond er in Nederland een internationaal congres plaats van Global Leadership Exchange. Dit wereldwijde en dus internationale netwerk verbindt leiders op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, handicap en middelengebruik. Tijdens de congresweek delen de 500 deelnemers kennis en ervaring om de wereld inclusiever te maken.

De Coalitie voor Inclusie is samen met Vereniging Inclusie Nederland betrokken bij de organisatie en de invulling van een tweedaagse sessie in deze week over Culturele verandering. Samen met verschillende mensen uit Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland is gesproken over hoe je kan werken aan een inclusieve samenleving.

Foto impressie van deelnemers op het GLE congres en Michael Kendrick en Lorna Sullivan
Afbeelding: links een foto van uitwisseling van deelnemers tijdens tweedaagse, rechts een foto van Michael Kendrick en Lorna Sullivan; belangrijke grondleggers van de beweging voor inclusie.

We hebben eerst gesproken over de onderliggende aannames bij mensen waarom inclusie niet goed zou zijn. Belangrijke uitkomst hieruit was het formuleren van waarden en leiderschap op deze waarden. En: je niet te verliezen in de problemen, maar op de oplossingen en de beweging voorwaarts. Martin Luter King zei: I have a dream! (vertaling: ik heb een droom). En niet: I have a problem (vertaling: ik heb een probleem).

En waarop focus je je met elkaar?  
Deze focus hebben we als volgt geformuleerd: Every individual, regardless of age or ability,  lives life with dignity, relationship and fulfilment. A future where choice and control are not privileges but fundamental rights for all. Vertaald betekent dit: elk individu, ongeacht leeftijd of capaciteiten, leeft een leven met waardigheid, relaties en zingeving. Een toekomst waar keuze en eigen regie geen privileges zijn maar fundamentele rechten voor allemaal.

Patty van Belle (voorzitter van de Coalitie voor Inclusie) en Lorna Sullivan (een belangrijke grondlegger voor de beweging voor inclusie) gaven op 27 juni 2024 een presentatie op het congres over de uitkomsten van de tweedaagse over Cultural Change (vertaling: cultuurverandering). Het congres heeft het thema: ‘leading change: flourishing communities and wellbeing for all’ (vertaling: ‘leiderschap in cultuurverandering: florerende gemeenschappen en welzijn voor iedereen’).

foto's van de presentatie op het congres door Patty van Belle en Lorna Sullivan over de uitkomsten van de tweedaagse over Cultural Change
Afbeelding: foto’s van de presentatie op het congres door Patty van Belle en Lorna Sullivan over de uitkomsten van de tweedaagse over Cultural Change.

Alvast een aantal belangrijke leerpunten uit de tweedaagse:

 • Werk met elkaar via verschillende wegen: cultuur, politiek en via inclusieve praktijken.
 • Werk vanuit een positieve visie op de inclusieve samenleving.
 • Samen met de mensen waar het om gaat.
 • Gebruik de kracht van taal: woorden doen er toe, gebruik de juiste woorden!
 • Ontwikkel krachtige coalities in je land. Maar ook internationaal.
 • Maak gebruik van verhalen, van filmpjes, foto’s van mensen in gewaardeerde  maatschappelijke rollen. Gebruik de (social) media.
 • Richt je op rollen in de samenleving.
 • Benut de kracht van families die een betere wereld voor hun kind willen.
 • Verbind je met Welzijn, bij het ontwikkelen van inclusieve gemeenschappen.
 • Er zijn geen makkelijke oplossingen, maar wel routes waar je met elkaar stappen kan zetten naar het doel; een inclusieve samenleving
 • Doe het niet alleen, maar met elkaar. Betrek de samenleving in zijn geheel.
 • Werken aan een inclusieve samenleving is geen beroep of een programma, maar het is een roeping, een deel van wie jij bent. Het is een voortdurende strijd. Het gaat over sociale rechtvaardigheid en benutten van ieders waarden en talenten. Iedereen kan een leider zijn voor dit doel.

foto van volle zaal tijdens GLE congres
Afbeelding: foto van volle zaal tijdens GLE congres

Via onze website en het Inclusie Forum zullen we de uitkomsten van dit congres delen.